Persberichten
maandag, 29 apr 2024

Vlaams Belang stelt Europees programma voor

Het Vlaams Belang stelde vandaag zijn Europees verkiezingsprogramma voor. De rode draad: de EU hervormen en controle over het beleid teruggeven aan de lidstaten. Om dat te bereiken wil de partij onder meer dat de lidstaten opnieuw vetorecht krijgen bij elke beslissing in de Raad. Daarnaast wil het Vlaams Belang ook een korting op de afdrachten aan de Europese Unie naar Nederlands voorbeeld. “We moeten daarvoor aan een Europese coalition of the willing bouwen”, klinkt het. “Vlaanderen mag niet op de afspraak ontbreken: ook in Europa is het Vlaams Belang het enige alternatief.”

Lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Vandendriessche, huidig Europees fractieleider Gerolf Annemans en tweede kandidaat op de Europese lijst Barbara Bonte stelden vandaag in Brussel het Europees programma van het Vlaams Belang voor. Zo wil de partij niet dat er nog gestemd wordt met gekwalificeerde meerderheid in de Raad waardoor beslissingen tegen de wil van sommige lidstaten in opgelegd kunnen worden. Er mogen ook geen nieuwe bevoegdheden naar het Europese niveau verschuiven. 

“De slinger is te ver doorgeslagen”, zegt Vandendriessche. “Er wordt een agenda doorgeduwd van Europese belastingen en taksen, Europese schulden, een Europees leger en het volledig afschaffen van het vetorecht van de individuele lidstaten. Deze verkiezingen zijn misschien de laatste kans om deze EU die helemaal aan het ontsporen is een halt toe te roepen. We staan voor de keuze tussen EU-federalisme of een vrije samenwerking tussen democratische natiestaten.”

“We moeten terug naar een samenwerking tussen vrije en soevereine lidstaten”

Ook de kostprijs van de EU en de bureaucratie wil het Vlaams Belang aanpakken. “De EU is uitgegroeid van een economische gemeenschap tot een technocratisch monster”, aldus Vandendriessche. “Een leger van meer dan 60.000 bureaucraten, verspreid over meer dan 64 instellingen en agentschappen. Er moet een eind aan deze wildgroei komen: nutteloze agentschappen zoals het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s moeten afgeschaft worden. Daarnaast willen we een korting bedingen op het geld dat jaarlijks vanuit ons land naar Europa stroomt, net zoals Nederland dat heeft gedaan.”

Fort Europa en weg uit de Green Deal

Het Vlaams Belang verzet zich ook tegen de migratie- en klimaatpolitiek van de EU die er de afgelopen legislatuur werd doorgeduwd. “Het Vlaams Belang trekt voluit de kaart van een ‘Fort Europa’”, zegt Gerolf Annemans. “De bevolking in de lidstaten wil minder migratie en niet meer migratie, maar toch is dat net exact wat het resultaat zal zijn van het EU-migratiepact. Wie illegaal Europa binnendringt, moet automatisch elk recht op asiel verliezen en we moeten volop inzetten op fysieke barrières rond de Europese buitengrenzen.” 

De Green Deal is volgens de partij een bedreiging voor onze economie en welvaart. Het Vlaams Belang pleit voor een terugtrekking uit de Green Deal en het integraal herbekijken van alle wetgeving die eruit voortvloeit. “Dat betekent bijvoorbeeld ook de Natuurherstelwet bekijken”, zegt Barbara Bonte. “Natuurherstel kan perfect op Vlaams niveau uitgevoerd worden, zonder een dure ongedifferentieerde Europese aanpak. Het klimaatfanatisme van de EU bedreigt onze landbouw, industrie én welvaart.”