Nieuws
maandag, 14 nov 2022

Vlaams Belang stelt nieuw plan met 15 voorstellen voor tegen migratiecrisis

Het Vlaams Belang heeft deze voormiddag een nieuwe plan met 15 beleidspunten tegen de migratiecrisis voorgesteld. De voorgestelde beleidsmaatregelen in het ‘Immigratie Kan Echt Anders’-plan halen hun directe inspiratie uit Zweden, alwaar de geestesgenoten van het Vlaams Belang mee aan de macht zijn. “Deze voorstellen zijn dus perfect mogelijk binnen het EU-kader alwaar we ook in zitten.” Het gaat onder meer om het gevoelig verstrengen van de regels rond gezinshereniging en het beperken van de sociale bijstand voor ‘subsidiair beschermden’ tot het absolute minimum. Ook het zakgeld voor asielmigranten die reeds opvang genieten zou verdwijnen als het aan het Vlaams Belang ligt.

De asiel- en migratiecrisis bereikt elke maand nieuwe hoogtes in dit land. We zullen dit jaar afklokken op minstens 35.000 asielaanvragen, en de toevloed van echte en vermeende minderjarige migranten uit Afghanistan en omstreken is zodanig hoog dat minderjarigen op straat moeten slapen en instituten als OKAN aan de alarmbel trekken. Maar terwijl de paars-groene regering, cd&v-voorzitter Sammy Mahdi en bevoegd staatssecretaris Nicole De Moor (cd&v) hun handen in onschuld wassen, toont de kersverse en rechtse Zweedse regering - die geruggesteund wordt door de Vlaams Belang-geestesgenoten van de Zweden-Democraten - dat het anders kan. Het Vlaams Belang goot hun ‘best practices’ dan ook in een plan met 15 maatregelen die onmiddellijk kunnen ingevoerd worden.

Zowel De Moor als haar voorgangers veinzen onmacht, terwijl het om onwil binnen de coalities gaat

Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken verklaarde maandag de nood aan het nieuwe plan. Terwijl Nicole De Moor - net zoals haar voorgangers - de ‘oplossing’ zoekt in meer asielopvang, meer personeel voor de asiel- en migratiediensten en meer budget, blijven doortastende maatregelen om de instroom in te dammen nog steeds uit. Nog meer dan het knellende Europese carcan verhindert de onwil binnen deze coalitie het voeren van een kordaat asiel- en migratiebeleid. En meer dan ooit blokken de Franstaligen alles af - iets dat De Moors partijgenoot en oud-premier Yves Leterme ook met zoveel woorden zei in De Afspraak.

“Dit in tegenstelling tot een land zoals Zweden, dat radicaal het roer omgooit, net zoals Denemarken het goede voorbeeld gaf”, aldus Van Grieken. “In het Tidö-akkoord zijn tal van maatregelen voor een kordaat en correct migratiebeleid vervat, waaronder het verstrakken van de veel te liberale regels voor gezinshereniging.”

15 ‘bouwpakketten’

Gezinshereniging krijgt dan ook de grootste aandacht in de brochure van het Vlaams Belang. Niet onlogisch, gezien gezinshereniging nog steeds de grootste migratiepoort blijft voor dit land met 50- tot 60.000 nieuwkomers per jaar als gevolg.

Onderaan een beknopt overzicht van de 15 ‘bouwpaketten’:

 1. Gezinshereniging verstrakken: striktere definitie van het begrip ‘gezin’ voor zowel derdelanders als Unieburgers en invoeren van bindende integratietesten voor gezinsherenigers vóór vertrek naar ons land.
 2. Gezinshereniging voor subsidiair beschermden opschorten en van vluchtelingen beperken.
 3. Beperking van gratis rechtsbijstand voor asielzoekers tot het strikt noodzakelijke.
 4. Gratis juridische vertegenwoordiging voor asielzoekers tot minimum brengen.
 5. Beroepstermijn voor de asielprocedure drastisch inkorten.
 6. De lijst van de ‘veilige derde landen’ uitbreiden.
 7. Geen maximale termijn van twee maanden om asielzoekers tijdens onderzoek vast te houden.
 8. Geen zakgeld voor asielzoekers met opvang.
 9. Actief opsporingsbeleid van illegalen.
 10. Controle van GSM’s en laptops bij het beoordelen van asielverzoeken.
 11. Woonstbetredingen bij illegalen mogelijk maken.
 12. Ontwikkelingshulp afhankelijk maken van bereidheid derde landen tot terugname illegaal verblijvende onderdanen
 13. Opvoeren EU-druk op landen die weigeren mee te werken aan terugname eigen onderdanen;
 14. Aanscherpen nationaliteitsvoorwaarden;
 15. Sociale bijstand voor subsidiair beschermden drastisch inperken.