Nieuws
woensdag, 24 mei 2023

Vlaams Belang stelt resolutie voor ommezwaai in ontwikkelingshulp voor

Foto: iStock. Vlaams Belang stelt resolutie voor ommezwaai in ontwikkelingshulp voor

Het Vlaams Belang presenteerde gisteren in de commissie Buitenlandse Zaken een resolutie voor een heroriëntering van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. De partij wil de focus verleggen naar herkomstlanden van de in dit land aanwezige migrantengemeenschappen en strenge voorwaarden aan ontwikkelingsfinanciering verbinden. “Zo willen we onze hulp afhankelijk maken van een terugnameplicht van illegale en criminele migranten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Enkel zo kan ontwikkelingshulp ook voor onze mensen lonen.”

Volgens het Vlaams Belang is ons huidige ontwikkelingsbeleid al decennialang op de verkeerde leest geschoeid. “Wij zijn maar geld blijven geven, maar op het terrein zien we geen enkele vooruitgang”, aldus Samyn. “Niet inzake economische welvaart, noch in onderwijs, cultuur, democratie of stabiliteit. Integendeel, in sommige partnerlanden in de Sahel ging de situatie er zelfs op achteruit.”

“Ons belastinggeld moet efficiënter aangewend worden”

De partij stelt dan ook een radicale ommezwaai voor in het ontwikkelingsbeleid, dat het wil heroriënteren naar de herkomstlanden van de in België aanwezige migrantengemeenschappen. “We stellen voor ons ontwikkelingsgeld te verbinden aan strenge voorwaarden, zoals een terugnameplicht van illegale en criminele vreemdelingen”, gaat Samyn verder.“ En mochten ontwikkelingslanden dit weigeren of ons geld in eigen zak steken, moeten we alle hulp opschorten.”

Het Vlaams Belang streeft met de resolutie ook een efficiëntere aanwending van belastinggeld na. “In deze barre tijden van energie- en koopkrachtcrisis is elke cent die de rekeningen van Afrikaanse dictaturen spijst er één te veel”, besluit Samyn, “Dat geld dient eerst en vooral voor de bestrijding van armoede in eigen land, want de cijfers tonen aan dat die in stijgende lijn is: 18,7 procent van de Belgen loopt risico op armoede. We moeten dus zeker niet aan méér ontwikkelingshulp doen, zoals Vivaldi voorstelt, maar efficiënter onze middelen besteden.”