Nieuws
zaterdag, 03 jun 2023

Vlaams Belang stemt tegen Europese resolutie die Hongarije wil muilkorven

Het Europees Parlement keurde deze week een resolutie goed om het tijdelijke EU-voorzitterschap van Hongarije in te perken. Van de Vlaamse parlementsleden stemden enkel die van het Vlaams Belang tegen. "Het is niet aan de EU om te bepalen wat Hongaren moeten willen”, zegt Europees fractieleider Gerolf Annemans. “De EU is geëvolueerd naar een gecentraliseerd lichaam dat een bepaald maatschappijmodel wil opleggen aan zijn lidstaten.” Het Vlaams Belang aanvaardt dit niet.

442 parlementsleden stemden deze week voor een resolutie waarin het Europees Parlement van de Commissie eist dat ze het bevroren Europese geld voor Hongarije niet vrijgeeft. Als reden geven ze de zogezegde “verslechtering van de rechtstaat” in dat land aan en beschuldigen ze het ervan “een electorale autocratie” te zijn. Daarnaast willen de Europarlementsleden dat het tijdelijke EU-voorzitterschap van Hongarije in 2024 naar later verschoven wordt of zelfs helemaal uitgekleed. Nochtans heeft dat land hier recht op aangezien dat op basis van een rotatiesysteem toegekend wordt. Kop van Jut is de Hongaarse regering onder leiding van Viktor Orban, die zich geregeld erg Eurosceptisch opstelt en die vindt dat de natiestaten hun bevoegdheden niet mogen laten overnemen door de Europese Unie. De drie Europarlementsleden van Vlaams Belang stemden tegen de resolutie, terwijl de N-VA zich onthield. De andere verkozenen uit Vlaanderen stemden voor.

“Hongarije willen uitsluiten van het beurtsysteem om de Raad te kunnen voorzitten, getuigt van een welhaast neocommunistische en centralistische arrogantie, ten aanzien van een land nog wel dat als eerste de stappen heeft gezet om zich te bevrijden van de Sovjet—Unie”, liet Gerolf Annemans optekenen in zijn toespraak in het plenaire halfrond.

“Orban vertegenwoordigt een meerderheid van die Hongaren en niemand moet hen vertellen wat zij moeten denken”

"Het is niet aan de EU om te bepalen wat Hongaren moeten willen”, zegt Annemans. “Orban vertegenwoordigt een meerderheid van die Hongaren en niemand moet hen vertellen wat zij moeten denken. Het moet een vrije samenwerking blijven.”

Het Vlaams Belang hekelt de houding van de andere partijen in het Europees Parlement. “De EU is geëvolueerd naar een gecentraliseerd lichaam dat een bepaald maatschappijmodel wil opleggen aan zijn lidstaten”, aldus Annemans. “Op basis van artikel 2 doet men alsof de EU dat mag afdwingen. Dit aanvaarden wij echter niet.”