Persberichten
dinsdag, 17 mrt 2020

Vlaams Belang steunt maatregelen voor zelfstandigen: “Maar gaan niet ver genoeg”

Deze morgen werd in de commissie Sociale Zaken bij hoogdringendheid het wetsvoorstel tot invoering van een tijdelijke steunmaatregel ten gunste van zelfstandigen besproken. Bij een onderbreking van de beroepsactiviteit van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ten gevolge van het coronavirus, zal de zelfstandige aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering. “Het spreekt voor zich dat Vlaams Belang dit wetsvoorstel mee heeft ondersteund, maar voor de partij gaat het voorstel niet ver genoeg”.

Vlaams Belang diende zo onder meer een amendement in op de tekst dat het zou toelaten om een financiële uitkering te krijgen, ook al komt men niet aan de zeven opeenvolgende dagen. “Zelfstandigen zijn de motor van onze samenleving, en zij worden nu heel hard getroffen”, zo vertelt Kamerlid en commissielid Sociale Zaken Ellen Samyn (Vlaams Belang). “In deze uitzonderlijke situatie, waar bepaalde sectoren het de komende maanden zwaar te verduren zullen hebben omwille van de - weliswaar nodige - maatregelen, dringen we er bij de meerderheid op aan om af te zien van de minimale periode van zeven opeenvolgende verplichte sluitingsdagen. Er moet een uitzondering gemaakt worden voor zaken die verplicht worden om tijdens het weekend te sluiten.”

Verder benadrukt Vlaams Belang dat communicatie belangrijk is en blijft. Veel zelfstandigen, van horecazaken, kinderdagverblijven, kappers… tot bloemenzaken weten momenteel niet wat hen te wachten staat. Ook  bij de communicatie van de voorziene financiële compensaties voor de getroffen sectoren moet er duidelijk en zo efficiënt mogelijk worden gecommuniceerd, zo vindt de partij.

Het Vlaams Belang wil zoveel mogelijk “de zelfstandigen stutten tijden deze crisis”

“Niettegenstaande minister van Middenstand Denis Ducarme (MR), de initiatiefnemer van dit voorstel, het in zijn toelichting had over ‘nationale eenheid’, werd onze fractie niet geraadpleegd in het overleg of betrokken in de neerlegging van de ‘meerderheids’-amendementen”, zo vervolgt Samyn. “Ons amendement voor een betere ondersteuning van de zelfstandigen werd zelfs weggestemd. Dit voorstel staat komende donderdag op de agenda van de plenaire vergadering. Het Vlaams Belang zal opnieuw haar amendement indienen zodat elke gedupeerde zelfstandige alsnog aanspraak zou kunnen maken op een financiële uitkering.”

Het Vlaams Belang zal ook andere amendementen steunen die de financiële compensatie beogen voor zelfstandigen die gedwongen thuis moeten blijven of er vrijwillig voor kiezen, bijvoorbeeld voor de opvang van kinderen. “Als er in het algemeen voor bepaalde beroepscategorieën extra steunmaatregelen kunnen worden voorzien, moeten we die zeker nemen en door de zure appel heen bijten. Hoe meer mensen we op dit ogenblik kunnen thuishouden met zulke ‘incentives’, hoe beter. Nu moeten nog te veel mensen om den brode het huis uit”, besluit Samyn.