Nieuws
vrijdag, 06 okt 2023

Vlaams Belang steunt open brief politie

Het Vlaams Belang steunt de open brief van de politievakbond naar aanleiding van de zaak-Rousseau. “Wij zullen het nu en in de toekomst altijd voor onze politiediensten opnemen en hun veiligheid als prior beschouwen”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere.

In een open brief van politievakbond VSOA die vandaag verscheen, wordt de “minachting” vanuit “politieke hoek ten aanzien van de politiediensten” aan de kaak gesteld. De politievakbond schreef de brief naar aanleiding van het incident met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die deed begin september in het bijzijn van de politie een aantal racistische uitlatingen en daarbij zou hij ook de politie geviseerd hebben. “Eigenlijk verdienen jullie te veel voor wat jullie maar moeten doen”, zou Rousseau gezegd hebben. 

“Het is veelzeggend dat een socialistisch partijvoorzitter zo weinig respect aan de dag legt voor de politieagenten die instaan voor zijn en onze veiligheid”

“Wat zou Deborah hiervan vinden”, schrijft de politievakbond. Zij wijzen erop dat een overuur bij de politie niet dubbel of met bijkomende recuperatie betaald wordt en dat een jonge inspecteur ongeveer 10 euro netto per uur overhoudt doordat de staat meer dan 50 procent belast. “De politievakbonden raken hier een erg gevoelige snaar waar we al langer op wijzen”, zegt Depoortere. “Het is veelzeggend dat een socialistisch partijvoorzitter zo weinig respect aan de dag legt voor de politieagenten die instaan voor zijn en onze veiligheid. Dronken of niet: dit kan absoluut niet door de beugel.”

De politievakbond besluit met “een oproep aan deze regering om te stoppen met de politie te viseren en te minachten”. En dat “niet enkel in woorden, maar ook in daden”. Het Vlaams Belang beklemtoont dat het altijd achter de politiediensten zal blijven staan en hen steunt in hun strijd om respect vanuit de politiek. “Deze regering en de systeempolitici lachen de politie in hun gezicht uit”, aldus nog Depoortere. “We willen een duidelijk tegensignaal geven: het Vlaams Belang zal zich hier altijd tegen blijven verzetten en het altijd voor onze politiediensten blijven opnemen.”