Persberichten
vrijdag, 27 mrt 2020

Vlaams Belang steunt thuisverplegers: “Wij kunnen corona-patiënten niet veilig verzorgen”

Het Vlaams Belang vraagt met aandrang dat alle Covid-19-patiënten die verzorging nodig hebben in een veilige ziekenhuisomgeving worden behandeld. In de gegeven omstandigheden kan de veiligheid van de thuisverpleegkundigen en die van hun patiënten onmogelijk worden gegarandeerd.” Indien men toch wil dat thuisverpleegkundigen doorgaan met hun hulp aan Covid19-patiënten moet er volgens het Vlaams Belang dringend werk worden gemaakt van betere bescherming en duidelijkere instructies die de veiligheid van de patiënten en de verpleging maximaal garanderen.
 
Het Vlaams Belang werd recent gecontacteerd door meerdere thuisverpleegkundigen die van mening zijn dat zij geen garantie hebben dat de verzorging van coronapatiënten kan gebeuren zonder dat dit de veiligheid van andere patiënten en van henzelf in het gedrang brengt. De thuisverpleegkundigen stellen dat zij onmogelijk aan de hoge hygiënische standaarden kunnen voldoen. Zij werken in de thuisomgeving van de patiënt, de nodige beschermingskledij is voor hen niet voorhanden, zij moeten zich verplaatsen van de ene naar de andere patiënt en kunnen zich achteraf niet grondig desinfecteren.

Vlaams Belang: Waarom ook geen corona-hotels creëren?”

Een afdoende bescherming is heel moeilijk te verwezenlijken. Hierdoor is de kans op besmettingen bij de hulpverleners zeer groot. En daardoor ook het risico op besmetting van andere patiënten die vaak tot een risicogroep behoren, zo legt Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang) uit. Zolang er voldoende capaciteit is in de ziekenhuizen, gebeurt de verzorging dus best daar. Waarom overigens ook geen corona-hotels creëren waar Covid19-patiënten in betere gezondheidstoestand samen worden verzorgd, zonder gevaar voor contaminatie van anderen?
 
De thuisverpleegkundigen die het Vlaams Belang contacteerden zijn hiernaast allerminst gelukkig met een aantal adviezen die overheidsdiensten gaven. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het federaal gezondheidsinstituut Sciensano moet de verzorging thuis van een Covid-19-patiënt gegarandeerd blijven, maar liefst met een aparte kamer en apart sanitair. Alle noodzakelijke diensten zouden bij deze persoon moeten blijven kunnen langskomen, aldus nog de adviezen. Tal van thuisverpleegkundigen stellen echter - daarin gevolgd door het Vlaams Belang - dat op deze manier de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.