Nieuws
donderdag, 22 apr 2021

Vlaams Belang steunt volmondig resolutie tegen intrafamiliaal geweld

Het Vlaams Belang is tevreden dat er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers eindelijk de nodige aandacht besteed wordt aan het ernstige en vaak onderschatte probleem van intrafamiliaal geweld. De resolutie die nu ter tafel ligt is het resultaat van een goede samenwerking met alle partijen in het adviescomité Maatschappelijke Emancipatie. Elke partij heeft hier op een constructieve wijze en eensgezind aan samengewerkt”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Nathalie Dewulf. “Onze fractie kan dit alleen maar toejuichen.”

Thuiswerken en lockdown hebben het aanzienlijke probleem van intrafamiliaal geweld alleen maar doen toenemen. “Sociaal isolement, stress en angst hebben in gezinnen helaas tot meer geweld geleid”, aldus Dewulf. “Tijdens de eerste lockdown is het aantal oproepen bij de hulplijn 1712 met de helft toegenomen. Dat de politiecijfers daarentegen daalden, ligt uiteraard aan het feit dat de slachtoffers noodgedwongen samen met de daders ‘in hun kot’ moesten blijven en nog minder dan voorheen aangifte durfden doen.”

“Eindelijk wordt werk gemaakt van een echt geïntegreerd en gecoördineerd beleid dat alle vormen van intrafamiliaal geweld bestrijdt”

Het Vlaams Belang spreekt de hoop uit dat de verantwoordelijke beleidsmakers deze resolutie ernstig zullen nemen en er ook absolute voorrang aan zullen geven. “Tot vandaag was dit helaas niet het geval”, vervolgt Dewulf. “Zo werd pas in december beslist dat de politie actiever moest ingrijpen. En dan nog bleef dat contact beperkt tot een telefoontje naar het slachtoffer, waarschijnlijk met de dader in dezelfde ruimte.” Het Vlaams Belang wijst erop dat ook Justitie heeft gefaald. Zo werd onvoldoende aandacht besteed aan verplichte uithuiszettingen van de daders en werd niet automatisch snelrecht toegepast in dossiers met intrafamiliaal geweld.

“Ook de informatieverstrekking tussen de bevoegde instanties zal verbeteren, zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen”, besluit Dewulf, die daarbij denkt aan politie, Justitie, de CAW’s, het OCMW, de Centra voor geestelijke gezondheidszorg en aan alle hulporganisaties die zich met deze problematiek bezig houden. “De doelstellingen zijn mooi en we kunnen ze uiteraard alleen maar volledig onderschrijven.”