Persberichten
woensdag, 17 mrt 2021

Vlaams Belang tegen afschaffing duolegaat en kritisch over nieuwe ‘koterij’ van vriendenerfenis

Het Vlaams Belang kant zich tegen de afschaffing van het duolegaat die vandaag geagendeerd staat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Wat wordt voorgesteld als een “rechtvaardige belasting” is in realiteit immers een belastingverhoging die de overheid inkomsten moet bezorgen en de middenklasse raakt. Het Vlaams Belang heeft ook bedenkingen over de vriendenerfenis die in hetzelfde ontwerp van decreet staat. Dit is een nieuwe koterij’ en zou volgens de partij beter vervangen worden door een algemene belastingvrije schijf.

Het duolegaat is een legale fiscale constructie waarbij via een erfenis aan een goed doel, met een lage erfbelasting, er ook een erfenis kan worden toebedeeld aan een erfgenaam die anders een hoge erfbelasting moet betalen. De Vlaamse regering wil deze mogelijkheid, om zo op legale wijze hoge belastingen te vermijden, afschaffen. Daarnaast stelt de Vlaamse regering voor om voor de goede doelen de schenk- en erfbelasting op nul te brengen, en een vriendenerfenis mogelijk te maken met een erfbelasting van 3%, beperkt tot een eerste erfenisschijf van 15.000 euro.

Het Vlaams Belang kant zich tegen de afschaffing van het duolegaat. “Deze afschaffing raakt de al zo zwaar belaste Vlaamse middenklasse en niet de toplaag van heel vermogende mensen, die met specifieke rechtspersonen werken. Met de huidige extreme tarieven - tot 55% - is het logisch dat mensen proberen dit spaargeld via legale uitwegen in stand proberen te houden”, stelt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang).

“De Vlaamse overheid wil maar liefst 75 miljoen euro meer erfenisrechten binnenrijven door de afschaf van het duolegaat en de invoering van de vriendenerfenis, ongepast in deze crisis"

“Wat door de Vlaamse regering wordt voorgesteld als een ‘rechtvaardige bijsturing’ is in feite een zuivere belastingverhoging”, aldus nog Van dermeersch. De regering rekent op een opbrengst van 75 miljoen euro voor de Vlaamse schatkist. Ook voor goede doelen zal de afschaffing negatieve gevolgen hebben. Er moet nu expliciet aan een goed doel geschonken worden. Zelfs met een nultarief kan dit slecht uitvallen voor het goede doel.

Vlaams Belang heeft ook bedenkingen bij de nieuwe regeling van de vriendenerfenis. “Dit is een nieuwe fiscale koterij terwijl ieder fiscalist pleit voor vereenvoudiging en stroomlijning van de Vlaamse fiscaliteit”, argumenteert Van dermeersch. “Het zou een betere aanzet geweest zijn om de eerste schijf tot 50.000 euro voor iedere erfgenaam belastingvrij te maken met een nultarief”, besluit Van dermeersch. “Iedereen die een centje nalaat, heeft op deze nalatenschap immers al belastingen betaald. Zo’n grotere erfenisrechtenvrije eerste schijf zou de vriendenerfenis overbodig maken.”