Persberichten
zaterdag, 21 jul 2018

Vlaams Belang tegen kilometerheffing en roept opnieuw op tot realisme inzake klimaat- en energiebeleid

Het Vlaams Belang neemt kennis van de resultaten van de zogenaamde 'superministerraad' van de Vlaamse regering en heeft meerdere fundamentele punten van kritiek. Voor het Vlaams Belang was dit geen ‘superministerraad’ maar een ‘doorschuifministerraad’. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “Een uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde om fundamentele knopen door te hakken, bereikt nu compromissen waarvan ze de factuur niet zelf moet betalen en meer nog, die zouden moeten worden uitgevoerd door de volgende Vlaamse regering. Die volgende regering zal bovendien een andere samenstelling hebben en zal die ‘compromissen’ allicht vervangen door nieuwe beslissingen op basis van eigen inzichten. Dit is gewoon de mensen wat wijsmaken.

Chris Janssens: “Een tweede algemeen punt van kritiek is dat de regering met haar vele nieuwe verbodsbepalingen de regelneverij die de persoonlijke vrijheid beperkt naar ongekende hoogten wil drijven. Nog maar enkele maanden geleden klaagde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat er ‘elke dag een nieuw verbod’ wordt ingevoerd. Mevrouw Rutten kan vandaag best even in de spiegel kijken.”

Het Vlaams Belang stelt ook vast dat de Vlaamse regering overeen gekomen is om de kilometerheffing voor personenwagens in te voeren. Het Vlaams Belang blijft zich hiertegen verzetten.  Chris Janssens: “Ik had gehoopt dat het fiasco van de kilometerheffing voor vrachtwagens die heeft geleid tot een toename van het sluipverkeer met alle daaraan verbonden gevaren in onze dorpskernen de regering tot realisme had aangezet. Dit blijkt niet het geval te zijn. Nieuwe regelneverij dus waarbij de overheid bewaakt hoeveel kilometers iedereen rijdt, met de mensen die om één of andere reden geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer als belangrijkste slachtoffers.”

Onze partij heeft ook fundamentele bedenkingen met betrekking tot de strengere normen inzake luchtkwaliteit die Vlaanderen zichzelf oplegt. Vlaams Belang-energiespecialist Stefaan Sintobin: “Iedereen is voor propere lucht. De luchtkwaliteit verbetert echter nu al in snel tempo als gevolg van de steeds strengere normen op tal van terreinen, bijvoorbeeld op het vlak van de euronormen voor wagens. Ik vrees dat alle realisme bij de Vlaamse regering momenteel zoek is en dat de geforceerde, te snelle, omschakeling naar hernieuwbare energie – met uitsluiting van kernenergie – zware gevolgen zal hebben voor de energiefactuur van de modale Vlaming.”

Ook over de akkoorden met betrekking tot het afvalplan, de betonstop en de boskaart is het Vlaams Belang allerminst enthousiast. Stefaan Sintobin: “Het afvalplan is met de afgesproken ‘proefprojecten’ inzake statiegeld een wel erg flauw compromis tussen N-VA en Open VLD enerzijds en CD&V anderzijds. Wat betreft de betonstop is nu een oplossing op lange termijn voorzien, maar over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van open ruimten wordt opnieuw niet gesproken: de toenemende immigratie (140.000 nieuwkomers in 2017) die verantwoordelijk is voor veruit het grootste deel van de bevolkingstoename in Vlaanderen.”