Persberichten
dinsdag, 21 apr 2020

Vlaams Belang: “Vanaf nu moeten we strenger omgaan met China”

De rol van het Chinese regime - dat nog steeds gedomineerd wordt door de Communistische Partij - in de coronacrisis wordt steeds meer in vraag gesteld. Dit niet in het minst door het Vlaams Belang. Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) interpelleerde minister van Buitenlandse Betrekkingen Philippe Goffin (MR) de afgelopen weken herhaaldelijk over de verantwoordelijkheid die China draagt en over de lessen die we hieruit best trekken met betrekking tot onze toekomstige verhoudingen met het land. Volgens Ponthier moeten we vanaf nu een “duidelijke en streng-rechtvaardige visie ontwikkelen” ten aanzien van China, “in plaats van alle wantoestanden te tolereren zoals voorheen”.

Uiteraard moet er nu eerst ingezet worden op de bestrijding van het virus en het veiligstellen van onze volksgezondheid, maar tegelijkertijd moeten we reeds verder durven kijken en nadenken over de manier waarop communistisch China de hele crisis heeft behandeld”, zo vindt Ponthier. Voor het Vlaams Belang moet België en bij uitbreiding de rest van Europa haar relaties met China durven herdenken.

“De dictatuur in China is vooral bezig met haar eigen reputatie en haar propagandamachine, terwijl zij onverschillig is voor de dramatische gevolgen van de ziekte

De rechtsnationalistische partij haalt daar een aantal redenen voor aan: tal van ‘onregelmatigheden’ die met mondjesmaat aan het licht kwamen en komen - wetenschappers die ‘verdwenen’, stalen die vernietigd werden, dokters die het zwijgen werd opgelegd enzoverder - leiden op zijn minst tot de conclusie dat een grondig onderzoek op zijn plaats is en dat bijgevolg ook China uitermate kritisch moet worden bekeken, zo klinkt het bij Vlaams Belang. Nu rijst zelfs ultiem de vraag of China ook liegt over de plaats waar het virus voor het eerst is opgedoken, op de ‘wet market’ van Wuhan, of ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan...

Het wordt tijd dat de Belgische regering een duidelijke en streng-rechtvaardige visie ontwikkelt over haar verhouding met een dictatuur die blijkbaar enkel bezig is met haar eigen reputatie en haar propagandamachine, maar verder vooral onverschilligheid aan de dag legt voor de dramatische en dodelijke gevolgen van de ziekte”, besluit Ponthier. “Ook strategische zelfvoorziening moet hierbij van tel zijn, zoals Defensie-stafchef Marc Compernol reeds aankaartte. Mijn partij wil dan ook een gedachtewisseling hierover in de commissie Buitenlandse Betrekkingen, en zal het nodige doen om dit op de agenda te plaatsen.