Persberichten
dinsdag, 20 dec 2022

Vlaams Belang vernietigend over begroting Vivaldi-regering

Foto: iStock. Vlaams Belang vernietigend over begroting Vivaldi-regering

Het Vlaams Belang sluit zich aan bij de kritiek van de Nationale bank op de rampzalige begroting van de Vivaldi-regering. “De geloofwaardigheid van de premier en ons vertrouwen in de cijfers van deze regering zijn onder het vriespunt gezakt”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Na twee jaar paars-groen heeft België geen enkele financiële buffer meer om een volgende schok op te vangen. Niet De Bleeker, maar de ganse regering had haar ontslag moeten indienen!”

De problemen met de begroting van de Vivaldi-regering zijn ondertussen zo groot dat deze niet meer te negeren vallen. De Nationale Bank zei gisteren dat “de toestand van de overheidsfinanciën op middellange termijn onhoudbaar is en er een ernstig risico is op ontsporing.” Net zoals de Nationale Bank gaan het Planbureau, de OESO, het IMF en de Europese Commissie er allemaal van uit dat het begrotingstekort ook de komende jaren rond 5 procent van het bbp blijft hangen. Men kan echter helemaal niet beweren dat de slechte begrotingstoestand enkel een gevolg is van de Corona of de Oekraïnecrisis. Ook andere EU-landen worden evenzeer of zelfs harder met die crisissen geconfronteerd. Als alle tijdelijke crisismaatregelen uitdoven, blijft ook het tekort in dit land bijzonder zorgwekkend.

“Na twee jaar paars-groen heeft België geen enkele financiële buffer meer om een volgende schok op te vangen”

“Al bij de start van deze regering was duidelijk dat de regeringspartijen lak hadden aan de begroting”, zegt Vermeersch. “De Vivaldi-regering is immers een coalitie met cohesieproblemen en de begroting verwaarlozen, maakte die cohesie net iets makkelijker. Na twee jaar paars-groen heeft België echter geen enkele financiële buffer meer om een volgende schok op te vangen. Als er nu nog iets fout loopt, gaat dit land onderuit en kunnen de financiële markten zich tegen ons keren.”

Volgens het Vlaams Belang is de begroting de achilleshiel van deze regering. “De geloofwaardigheid van de premier en ons vertrouwen in de cijfers van deze regering zijn onder het vriespunt gezakt”, aldus Vermeersch. “Dit land moet het hoogdringend over een andere boeg gooien, maar dit is totaal onmogelijk met deze regering. Niet De Bleeker, maar de ganse regering had haar ontslag moeten indienen!”