Nieuws
woensdag, 06 dec 2023

Vlaams Belang vernietigend over jarenlange misbruik re-integratietrajecten

Het Vlaams Belang reageert vernietigend op het jarenlange misbruik van re-integratietrajcten voor langdurig zieken in bedrijven. Die trajecten zijn op één jaar tijd sterk gedaald nu werkgevers ze niet meer kunnen misbruiken. Dat heeft te maken met de ontkoppeling tussen een integratietraject en het ontslag wegens medische overmacht die eind vorig jaar in werking trad. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert verrast. “Ongelofelijk dat Dermagne al die jaren weigerde actie te ondernemen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “De koppeling tussen een re-integratietraject en een ontslag wegens medische overmacht bestaat al sinds 2016. Ondanks alle signalen, heeft het jaren geduurd vooraleer eindelijk actie ondernomen werd.”

In het tweede kwartaal van 2022 werd 11.264 keer beroep gedaan op een re-integratietraject. Een jaar later 1.963 keer, bijna 6 keer minder. Dit heeft te maken met de ontkoppeling die de regering vorig jaar eindelijk invoerde tussen het re-integratietraject en het ontslag wegens medische overmacht. Minister Dermagne reageert verrast op de cijfers. Hij had niet verwacht dat deze zo hoog zouden liggen.  “Onbegrijpelijk”, zegt Samyn. “Allerhande organisaties, zoals de vakbonden, trokken al jaren aan de alarmbel. Deze regering heeft duidelijk geen voeling met de realiteit.” 

“We hebben nood aan een motiverende aanpak. In plaats van deze groep naar de uitgang te begeleiden en geen kansen meer te geven, is het noodzakelijk dat de overheid hen op een positieve manier benadert”

Het aantal langdurig zieken neemt jaar na jaar toe. Als we op dit elan blijven verder gaan, zullen er tegen 2035 600.000 langdurig zieken zijn volgens een hypothese van het planbureau. “We hebben nood aan een motiverende aanpak”, gaat Samyn verder. “In plaats van deze groep naar de uitgang te begeleiden en geen kansen meer te bieden, is het noodzakelijk dat de overheid hen op een positieve manier benadert. Inzetten bijvoorbeeld op welke taken of functies men wel nog kan uitvoeren.’’

“Voor het Vlaams Belang is het ongehoord dat zolang gewacht werd om actie te ondernemen”, concludeert Samyn. “De positieve effecten van werk op vrijwel alle levensdomeinen worden onderzoek na onderzoek aangetoond. Het is fundamenteel onrechtvaardig om langdurig zieken dit recht te ontzeggen en richting de uitgang te duwen.”