Persberichten
woensdag, 20 dec 2023

Vlaams Belang verwerpt EU-migratiepact en wil opt-out uit Europees asiel- en migratiebeleid

Foto: iStock. Vlaams Belang verwerpt EU-migratiepact en wil opt-out uit Europees asiel- en migratiebeleid

Het Vlaams Belang veroordeelt het EU-migratiepact dat vandaag werd goedgekeurd fel. “Dit pact zal enkel voor meer massamigratie zorgen”, zegt fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Nergens vinden we terug wat de essentie van een Europese asiel- en migratiepolitiek zou moeten zijn: de illegale immigratie naar onze contreien efficiënt en effectief stoppen.” Ook Europees Parlementslid Tom Vandendriessche uit zware kritiek op het pact. De doelstelling van dit EU-migratiepact is klaar en duidelijk meer migratie. Ze willen migratie ‘managen’. Illegale in legale migratie transformeren. Zo willen ze miljoenen per jaar importeren.

Het Europees Parlement bereikte vandaag een akkoord over het zogenaamde EU-migratiepact. Volgens het Vlaams Belang is de essentie van het pact verkeerd. “De Europese Commissie heeft al meermaals beweerd dat we meer migratie nodig hebben in Europa”, klinkt het. “Dit akkoord is de veruitwendiging van die gedachte. Soevereine landen worden gedwongen asielzoekers op te nemen met dit akkoord. Wie weigert, wordt zelfs een boete opgelegd van 20.000 euro per asielzoeker.”

“Dit managet asiel in plaats van het te beperken”, aldus Pas. “Er is met dit pact geen enkele bovengrens aan het aantal asielzoekers dat naar Europa kan komen. Het gevolg zal nog meer asielzoekers zijn en dat is exact het omgekeerde van waar de bevolking al jaren om vraagt. Nergens in het ‘nieuwe’ en ‘baanbrekende’ migratiepact vinden we terug wat de essentie van een Europese asiel- en migratiepolitiek zou moeten zijn: de illegale immigratie naar onze contreien efficiënt en effectief stoppen en de terugkeer van asielbedriegers garanderen. Het migratiepact blijft maar uitgaan van open Europese asielloketten voor intercontinentale illegale immigratie naar Europa en houdt vast aan het compleet mislukte migratiemanagement.” In plaats van “de dijken te verhogen”, wordt volgens het Kamerlid “in het beste geval het overstromingsgebied vergroot”. 

“We moeten ons terugtrekken uit het Europese asiel- en migratiebeleid en onze eigen koers varen”

Tegenover het EU-migratiepact zet het Vlaams Belang ‘Fort Europa’. “Voor een duurzame oplossing hebben we nood aan een andere aanpak; een echte paradigmashift: opvang moet per definitie in de regio van herkomst. Anders zal asiel altijd misbruikt worden als migratiekanaal”, zegt Vandendriessche. “We moeten onze Europese buitengrenzen hermetisch afsluiten. Wie illegaal binnendringt, moet elke kans op asiel verliezen. Wij pleiten voor het afhankelijk maken van ontwikkelingshulp, handel en visa aan de bereidheid van landen van herkomst om hun illegalen terug te nemen.” Bovendien verwerpt Vlaams Belang de legale migratie die het EU-migratiepact wil faciliteren. “Illegale migratie willen ze transformeren in legale migratie. Miljoenen willen ze per jaar importeren. Als we deze machtsgreep van de EU toelaten, hebben we geen land meer over.” zegt Vandendriessche 

Vlaams Belang pleit dan ook voor een opt-out voor het asiel en migratiebeleid naar Deens model waardoor we de controle over asiel- en migratiebeleid terug in eigen handen nemen. Recent keurde Nederlandse Tweede Kamer ook een motie goed om een Deense opt-out te onderhandelen. “Toen we dit in 2020 als eerste voorstelden, geloofde niemand dat het haalbaar was. Nu zijn ook in andere landen de geesten aan het rijpen. We moeten ons terugtrekken uit het Europese asiel- en migratiebeleid en onze eigen koers varen”, besluit Vandendriessche.