Nieuws
vrijdag, 29 sep 2023

Vlaams Belang verzet zich tegen ‘Pandemiewet bis’

Het Vlaams Belang heeft zich donderdag in de Kamer hevig verzet tegen het wetsontwerp dat het mogelijk maakt om via het verplicht gebruik van het Passenger Locator Form (PLF) reisbeperkingen in te voeren buiten een periode waarin de Pandemiewet van kracht is. “Deze ‘Pandemiewet bis’ geeft volledig carte blanche aan de regering om onze vrijheden te beperken, zonder controlemogelijkheid van het parlement”, zeggen Vlaams Belang-Kamerleden Steven Creyelman en Ortwin Depoortere die de wet “ondemocratisch en totaal overbodig” noemen.

Deze wet heeft als doel om maatregelen te kunnen nemen mochten er zich, ook buiten een pandemische situatie om, wereldwijd infectieziektes voordoen die de volksgezondheid zouden kunnen schaden. “Over welke infectieziektes het gaat wordt niet in de wet vastgelegd, maar overgelaten aan het beoordelingsvermogen van de regering”, legt Creyelman uit. “Dat zet de deur gevaarlijk open voor misbruik of willekeur.”

Het nieuwe wetsontwerp moet volgens de regering een wettelijke basis bieden voor het gebruik van het PLF wanneer de Pandemiewet niet geactiveerd is. “De reisbeperking en het PLF kunnen worden opgelegd zolang er sprake is van ‘grensoverschrijdende bedreiging voor de volksgezondheid’ en zijn initieel in tijd beperkt tot drie maanden. Maar de beslissing over de verlenging van de maatregelen wordt bij de regering gelegd, alweer zonder democratische controlemogelijkheid van het parlement”, vult Depoortere aan.

“Deze wet botst, net zoals de eerste Pandemiewet, opnieuw met heel wat grondwettelijk beschermde vrijheden zoals het vrij verkeer van personen”

Voor het Vlaams Belang geeft deze ‘Pandemiewet bis’ de regering te veel macht, terwijl elke vorm van parlementair toezicht ontbreekt. “Deze wet botst, net zoals de eerste Pandemiewet, opnieuw met heel wat grondwettelijk beschermde vrijheden zoals het vrij verkeer van personen”, aldus Creyelman en Depoortere. “We blijven ons daar consequent tegen verzetten."

De 'eerste ‘Pandemiewet’, waar het Vlaams Belang zich ook fel tegen verzette, bevatte minstens nog een klein aantal controle momenten waarbij aan het parlement moet gerapporteerd worden en die door het parlement worden bekrachtigd. "Dat is niet voorzien in dit wetsontwerp dat het begrip parlementaire democratische controle volledig uitholt”, besluiten de Kamerleden. “Dat is onaanvaardbaar voor ons.”