Persberichten
dinsdag, 28 apr 2020

Vlaams Belang verzet zich tegen versoepeling arbeidsregels asielzoekers

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat de Belgische regering door middel van een recent volmachtenbesluit de voorwaarden heeft versoepeld waaronder asielzoekers kunnen werken . “Dit is bijzonder wrang op een moment dat meer dan een miljoen mensen in dit land technisch werkloos zijn”, zo vindt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). De partij vreest een aanzuigeffect.

Tot vorige maand konden asielzoekers vier maanden na het indienen van hun asielaanvraag aan de slag gaan. De federale regering heeft deze voorwaarde met terugwerkende kracht vanaf 1 april opgeschort. Dit zogezegd om een oplossing te bieden voor het tekort aan arbeidskrachten in de landbouw- en tuinbouwsector – nu heel wat Oost-Europese seizoenarbeiders door de coronacrisis niet in ons land geraken.

Vlaams Belang wil soepelere regels voor het bijklussen door eigen bevolking

“De versoepelde tewerkstelling van asielzoekers zal op termijn niet alleen zorgen voor een aanzuigeffect, maar bovendien klinkt het ook bijzonder wrang op een moment dat meer dan één miljoen mensen in dit land technisch werkloos zijn. Bovendien zijn heel wat ‘flexi-jobbers’ inzetbaar nu de horeca stilligt”, aldus Dries Van Langenhove. “Want hoe men het ook draait of keert: het tekort aan arbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector wordt niet fundamenteel opgelost door asielzoekers te lokken, maar door het aantrekkelijker maken voor de eigen bevolking om tijdelijk in de sector aan de slag te gaan.”

In plaats van de regels voor asielzoekers te versoepelen, moet de regering volgens Van Langenhove het daarom voor de eigen bevolking aantrekkelijker maken om tijdelijk bij te klussen of aan de slag te gaan in de land- en tuinbouwsector. Zo moeten (tijdelijk) werklozen aan de slag kunnen mét behoud van (het grootste deel van) hun uitkering en moet het quotum voor studenten van 475 uur per jaar - waarin ze minder sociale bijdragen moeten betalen voor hun studentenjob – gevoelig opgetrokken worden.