Persberichten
vrijdag, 19 jan 2024

Vlaams Belang verzoekt Kamervoorzitter het resterende parlementaire werk vlot te doen verlopen

Foto: iStock. Vlaams Belang verzoekt Kamervoorzitter het resterende parlementaire werk vlot te doen verlopen

Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) stuurde een schriftelijk verzoek naar Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) om ervoor te zorgen dat ook in de aanloop van de verkiezingen het parlementaire werk vlot kan verlopen. “Aanleiding zijn de voortdurende ongemotiveerde afwezigheden”, stelt Depoortere. “Die verhinderen een goede werking en zijn volkomen respectloos tegenover het parlement en de kabinetten.”  

Woensdag 17 januari stuurden zes parlementsleden hun kat naar de commissie, waar ze hun geagendeerde vragen zouden stellen over de civiele bescherming. Het ging om drie leden van de meerderheid, Franky Demon (cd&v) en de PS’ers Daniel Senesael en Hervé Rigot, maar ook om drie PVDA’ers: Nabil Boukili, Raoul Hedebouw en Gaby Colebunders. “Ze bleven zonder verwittiging weg en hadden zelfs niet de beleefdheid hun vragen te laten uitstellen naar een latere datum”, aldus Depoortere. “We kunnen dit volslagen gebrek aan respect voor zowel het parlement als de minister enkel betreuren.”

“Wie werd verkozen heeft tegenover de kiezers de verplichting zijn parlementaire werk tot de laatste dag te blijven doen”

Daags voordien moest Depoortere diezelfde commissie Binnenlandse Zaken al na twintig minuten schorsen omdat de meerderheid niet in aantal was. “De oppositie was toen voltallig aanwezig om het migratiedebat op de daartoe bestemde plaats te voeren, maar blijkbaar kon deze belangrijke materie de meerderheid niet voldoende boeien”, gaat Depoortere verder. “Ze nemen niet meer de moeite om naar Brussel af te zakken, omdat hun aandacht al volledig bij hun verkiezingscampagne ligt, ofwel wegens gebrek aan motivatie omdat ze nu al weten toch niet te zullen worden herkozen. Maar geen van beide redenen is aanvaardbaar. Ze werden verkozen en hebben bijgevolg tegenover de kiezers de verplichting om tot de laatste dag hun parlementaire werk te blijven doen.” Voor het Vlaams Belang mogen de parlementsleden die van oordeel zijn dat ze niet hoeven te werken voor hun geld, niet hun volledige wedde ontvangen.

In zijn schrijven verzoekt Depoortere de Kamervoorzitter om er bij de verschillende politieke fracties op aan te dringen dat zij erop zouden toezien om ook in de laatste maanden voorafgaand aan de verkiezingen de aanwezigheid van hun commissieleden te willen verzekeren. “Respect is voor het Vlaams Belang een werkwoord en geen holle slogan”, besluit Depoortere. “Ik reken er dan ook op dat Tillieux mijn pleidooi voor meer respect voor het parlementaire werk volledig zal onderschrijven.”