Persberichten
donderdag, 26 mrt 2020

Vlaams Belang viseert volmachtenwet Wilmès: "ondemocratisch en juridisch een draak”

Vandaag stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers de zogenaamde ‘volmachten’ voor de regering. Het Vlaams Belang is “op zijn zachtst gezegd niet onverdeeld gelukkig” met het wetsvoorstel dat de tien traditionele partijen hiervoor hebben ingediend, en zal in de voorafgaande commissie Binnenlandse Zaken een aantal amendementen neerleggen om wat meer democratie in het wetsvoorstel te steken.

De vrees die het Vlaams Belang vorige week uitsprak, namelijk dat de volmachten zich niet zouden beperken tot de aanpak van de corona-crisis, blijkt terecht, zo klinkt het bij de partij. “Met de tekst die nu voorligt kan de regering ingrijpen in de meest fundamentele rechten en vrijheden van de burger, terwijl ze de democratische controle vanwege het parlement en de juridische controle vanwege de Raad van State totaal buitenspel heeft gezet”, luidt het verder. “Daarnaast lijkt het wel of de federale regering de crisis wil aanwenden om zich ook bevoegdheden toe te eigenen die nu bij de deelstaten liggen.”

Vlaams Belang: “Transparantie moet duidelijk opgenomen worden in volmachtenwet zelf”

De toelichting van het wetsvoorstel stelt weliswaar dat er voldoende transparantie zal worden geboden over de aanpak die de regering voorstelt, maar deze garantie(s) op transparantie staan nergens vermeld of uitgewerkt in het eigenlijke wetsvoorstel. “Het is omwille van de democratische controle daarom noodzakelijk deze intenties van de regering een meer verplichtend karakter te geven door ze op te nemen in de wet zelf”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) die de amendementen ter zake indiende. “We voelen ons hierbij alvast gesterkt door een spoedadvies van de Raad van State dat net dezelfde kritiek formuleerde.”

Het Vlaams Belang heeft ook bedenkingen bij de manier waarop de ‘volmachtentekst’ tot stand is gekomen. “De zogenaamde ‘grote unie’ van premier Sophie Wilmès (MR) is niets meer dan de regering, aangevuld met de voorzitters van de tien traditionele partijen”, aldus nog Van Langenhove. “Zij gaan wekelijks achter gesloten deuren vergaderen, en zetten zo het parlement, de democratie en de transparantie buitenspel.” 

De democratische controle dient volgens het Vlaams Belang in de eerste plaats echter te gebeuren door de volmachtenbesluiten die de regering zal uitvaardigen te bezorgen aan een (tijdelijke) bijzondere commissie voor de bijzondere machten. Vorige week reeds diende het Vlaams Belang een voorstel in om zo’n commissie in het leven te roepen.