Persberichten
woensdag, 13 apr 2022

Vlaams Belang voert actie tegen bovengrondse Ventilus-hoogspanningslijn

Verschillende West-Vlaamse parlements- en provincieraadsleden van het Vlaams Belang voerden vandaag actie, langs de E403 in Lichtervelde, om het aanslepen van het Ventilus-dossier aan de kaak te stellen. Met het Ventilus-project plant netbeheerder Elia een nieuwe hoogspanningslijn van de kust naar Avelgem om de met windparken op zee geproduceerde stroom naar het vasteland te transporteren. Het project leidt al ruime tijd tot ongerustheid bij omwonenden die vrezen voor de impact van de hoogspanningslijn op de gezondheid en leefkwaliteit. “Ventilus kan en moet ondergronds gerealiseerd worden”, aldus het Vlaams Belang.

Er zal in de toekomst steeds meer stroom geproduceerd worden in de Noordzee. De federale regering kondigde eind vorig jaar nog aan dat het de capaciteit van de windparken in de Noordzee tegen 2030 wil uitbreiden tot bijna 6 gigawatt (GW). Er is volgens hoogspanningsnetbeheerder Elia dan ook nood aan een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen om al die extra elektriciteit van aan de kust tot bij de verbruikers te krijgen. Die nieuwe hoogspanningslijn kreeg de naam Ventilus opgekleefd.

“Voor ons staat de volksgezondheid en niet een eventuele financiële meerkost voorop.”

Het project leidt al jaren tot beroering in West-Vlaanderen. Verschillende burgerbewegingen, het Ondernemersplatform, land- en tuinbouwers uitten hun protest tegen de plannen van de netbeheerder en maken zich zorgen over de impact op de volksgezondheid, landbouw en het landschap. Volgens hen kan de hoogspanningslijn ondergronds gerealiseerd worden, maar dat wordt betwist door Elia. “De hoogspanningsnetbeheerder kan hier niet als een neutrale partij gezien worden”, reageert Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “Een ondergronds traject op gelijkstroom zou meer kosten en het is dan ook logisch dat Elia voor de goedkoopste optie wil gaan.” Volgens Ryheul werd de ondergrondse optie al bij voorbaat uitgesloten, maar is ze technisch wel degelijk haalbaar mits een hogere kostprijs.

In een poging het Ventilus-dossier te deblokkeren stelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in mei vorig jaar Guy Vloebergh aan als intendant. Deze intendant kreeg als opdracht te bemiddelen tussen de verschillende belanghebbenden bij het project. Ondertussen is de opdracht van Vloebergh afgelopen, maar minister Demir wil het eindrapport van de intendant nog niet bekend maken. “Het is onbegrijpelijk dat de minister niet openlijk wil communiceren over het eindrapport”, reageert het Vlaams Parlementslid. “Wat is het nut van het aanstellen van intendant als zijn bevindingen verborgen worden gehouden?” De minister liet weten na de paasvakantie eindelijk de knoop door te willen hakken over Ventilus. “De tijd dringt”, besluit Ryheul, “Er moet dringend een beslissing genomen worden, maar voor ons staat de volksgezondheid en niet een eventuele financiële meerkost daarbij voorop.”