Persberichten
dinsdag, 05 dec 2023

Vlaams Belang vraagt België Venezolaanse agressie tegen Guyana te veroordelen

Nu de ogen van de internationale politiek zijn gericht op Israël en Oekraïne, dreigt aan de andere kant van de wereld Venezuela buurland Guyana binnen te vallen. “België moet haar diplomatieke steun uitspreken aan Guyana, en moet inspanningen doen om het conflict op de internationale agenda te zetten”, zo zegt Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier.

Guyana, gelegen aan de zogenaamde ‘Wilde Kust’ tussen Suriname, Brazilië en Venezuela, is reeds eeuwen een begeerde buit voor heel wat naties. Gelokt door de mythe van het gouden koninkrijk El Dorado, lieten Portugezen, Spanjaarden, Engelsen en Fransen hun oog op de regio rond de rivieren de Correntijn, de Demerara en de Essequibo vallen. Getuige daarvan heel wat oude suikerrietplantages en rumstokerijen met welluidende namen als Uitvlugt, Schoon Oord, Versailles, Albion en Winchester. “Vandaag ligt het hele deel ten westen van de Essequibo – goed voor zowat twee derde van het grondgebied van het land – opnieuw onder vuur” zo legt Ponthier uit. “Gelokt door het goud van de 20ste eeuw – de rijke olievoorraden in de regio – legt de communistische Venezolaanse dictatuur al decennialang een claim op het gebied.”

“De claims van Venezuela op het gebied ten westen van de Essequibo zijn een regelrechte aanfluiting van het soevereiniteitsprincipe”

In 1966 kwamen Britten en Venezolanen tot een akkoord (het zogenaamde Genève-akkoord) om een commissie op te richten om de territoriale claims van Venezuela op Guyana te beslechten. Meer dan 60 jaar later is er nog steeds geen definitieve oplossing. Met de ontdekking van rijke olievoorraden in de Essequibo-delta, heeft Venezuela de claims weer hoog op haar agenda geplaatst. “Communisten zijn enkel tegen het grootkapitaal in woorden, tot ze zelf miljarden kunnen verdienen” stelt Ponthier vast.

Nu de ogen van de wereld gericht zijn op conflicten in Israël, Palestina en Oekraïne, acht de communistische dictatuur in Venezuela de tijd rijp om onder de radar grote delen van Guyana te annexeren, beginnende eerder deze maand met een referendum in eigen land over de claims op Guyanees grondgebied.

“In 2018 bracht Guyana het dispuut voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, maar tot op heden deed dat instituut nog geen enkele uitspraak”, aldus Ponthier nog. “De claims van Venezuela op het gebied ten westen van de Essequibo zijn niet alleen een regelrechte aanfluiting van het soevereiniteitsprincipe, maar dreigen ook de status van een aanzienlijk deel van de bevolking van Guyana van de ene dag op de andere te veranderen van inwoners van een vrije, pluralistische democratie, naar inwoners van een brutale communistische dictatuur.” Het Kamerlid zal daarom minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) hierover interpelleren, en er op aandringen dat België het voortouw zou nemen om dit conflict op de internationale politieke agenda te zetten.