Persberichten
maandag, 27 mrt 2023

Vlaams Belang vraagt bijkomende screening van asielzoekers uit Syrië en Irak

Vorige week werd een 38-jarige Syriër opgepakt die in 2015 in ons land asiel aanvroeg. De man zou lid geweest zijn van IS en zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hij werd ontmaskerd door een ngo. “Het is veelzeggend dat een ngo de man moest ontmaskeren”, reageert Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Dit had erg fout kunnen aflopen. Wij eisen daarom een bijkomende screening van iedereen die sinds 2015 het land binnenkwam en waarvan geweten is dat ze een tijd in Syrië of Irak verbleven.”

De Syriër kwam tijdens de grote migratiegolf van 2015 naar België en vroeg hier politiek asiel aan. Hij verkreeg ook daadwerkelijk het statuut van vluchteling. De internationale mensenrechten-ngo Commission for International Justice and Accountability (CIJA) ontmaskerde de man als terrorist en oorlogsmisdadiger. De organisatie werkt al jaren aan de identificatie van verdachten van oorlogsmisdaden en terrorisme in Syrië en Irak.

“Asielzoekers die sinds 2015 binnengekomen zijn en waarvan geweten is dat ze minstens een tijd in Syrië of Irak verbleven, moeten bijkomend gescreend worden”

Volgens het Vlaams Belang is de zaak erg verontrustend en draagt de federale overheid een erg zware verantwoordelijkheid. “Dat iemand jarenlang in ons land kan verblijven als vluchteling nadat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen in Syrië baart ernstige zorgen”, zegt Pas. “Het is ook erg veelzeggend dat uiteindelijk een ngo moet doen waar de overheid in faalt.” 

De screening van asielzoekers loopt volgens Pas volledig mank en moet veel grondiger gevoerd worden. “Dit is een kwestie van openbare veiligheid”, besluit de fractieleider. “Niet alleen de asielzoekers die ons land vandaag in groten getale binnenkomen moeten grondiger gescreend worden. Ook de asielzoekers die sinds 2015 binnengekomen zijn en waarvan geweten is dat ze minstens een tijd in Syrië of Irak verbleven, moeten bijkomend gescreend worden. De federale regering heeft daar duidelijk aan verzaakt in het verleden.”