zondag, 12 feb 2023

Vlaams Belang vraagt ernstige maatregelen tegen spooragressie

In aanwezigheid van de gezamenlijke ministers van Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Justitie is de NMBS een campagne gestart tegen de agressie op trein- en stationspersoneel met affiches van personeelsleden die het slachtoffer werden van agressie. “Het signaal dat de ministers gaven met hun aanwezigheid op de protestactie is belabberd en misplaatst”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Het is net het falen van hun beleid dat zorgt voor de huidige malaise binnen het spoor, het toenemend geweld en het ontbreken van een doelmatig veiligheidsbeleid.”

De NMBS lanceerde een campagne tegen de agressie op trein- en stationspersoneel. Met affiches van spoorpersoneel dat het slachtoffer werd van agressie in de stations en met een fluitconcert in de hal van het station van Brussel-Noord in aanwezigheid van de ministers Annelies Verlinden (cd&v), Georges Gilkinet (Ecolo) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil de NMBS meer respect vragen voor haar personeel. Al sinds lange tijd klaagt het Vlaams Belang het toenemend geweld binnen het spoorgebeuren aan. Geconfronteerd met feiten van agressie vluchten de beleidsverantwoordelijken echter steeds weg in het uiten van hun verontwaardiging, het verbaal veroordelen van de feiten en het aankondigen van allerlei maatregelen, die vervolgens uitblijven.

“Het signaal dat de gezamenlijke ministers van Binnenlandse Zaken, Mobiliteit en Justitie nu gaven met hun aanwezigheid op een protestactie tegen agressie op spoorpersoneel is belabberd en misplaatst”, vindt Troosters. “Het is net het falen van hun beleid dat zorgt voor de huidige malaise binnen het spoor, het toenemend geweld en het ontbreken van een doelmatig veiligheidsbeleid. In plaats van op een fluitje te gaan blazen zou minister Van Quickenborne beter zorgen voor een degelijk bestraffingsbeleid waarbij de plegers van geweldfeiten opgesloten worden.”

Het Vlaams Belang zal deze Vivaldi -regering blijven aansporen tot een streng en effectief veiligheidsbeleid

Maar ook de minister van Binnenlandse Zaken Verlinden heeft boter op het hoofd. “In plaats van het aantal posten van de Spoorwegpolitie uit te breiden en de personeelskaders volledig in te vullen gebeurt het tegendeel”, zegt Troosters. “Het aantal posten van de Spoorwegpolitie – waarvan sommigen de facto al niet meer bemand waren – wordt onder deze minister zelfs gereduceerd tot vijf. En ook inzake het aanwerven van bijkomende agenten blijven we onder deze minister ter plaatse trappelen.”

De NMBS en verantwoordelijk Minister Gilkinet van hun kant kondigden al meermaals het bijkomend aanwerven van Securail -personeel aan. “Ook daar blijft het wachten op een volledige invulling van het korps dat voor de veiligheidsdienst van de NMBS is voorzien”, aldus Troosters. “Of het vertonen van de verwondingen van spoorpersoneel die deze tijdens de uitoefening van hun job opliepen een aantrekkelijk toekomstbeeld schetst voor mogelijke geïnteresseerden in een functie bij de NMBS is maar de vraag. Het Vlaams Belang zal deze Vivaldi -regering in elk geval blijven aansporen tot een streng en effectief veiligheidsbeleid over te gaan binnen het spoorgebeuren en heeft alvast een interpellatie daartoe ingediend.”