Persberichten
dinsdag, 09 mei 2023

Vlaams Belang vraagt externe audit van kabinet Gilkinet

In de nasleep van de affaire rond de kabinetsmedewerkers van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter die op de loonlijst van bpost stonden, blijken gelijkaardige praktijken ook op andere kabinetten plaats te vinden. Zo duiken er ook vermoedens van belangenvermenging op binnen het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Daar zou een expert van luchtverkeersleider Skeyes tewerkgesteld zijn die nog steeds betaald wordt door Skeyes. Het Vlaams Belang vindt de situatie onaanvaardbaar en eist een externe audit van het kabinet van Gilkinet. 

Buiten zijn loon zou de medewerker ook nog altijd recht hebben op een bedrijfswagen en een jaarlijkse bonus van de verkeersleider. Aanvullend ontvangt hij ook nog een kabinetspremie. “Het Vlaams Belang vindt de gang van zaken binnen het kabinet van Gilkinet onaanvaardbaar”, reageert Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Dat uitgerekend deze kabinetsmedewerker aanwezig was bij de onderhandelingen over de aanpassing van het beheerscontract met Skeyes, het bedrijf dat hem betaalde, is hallucinant. Op één van de vergaderingen zou hij zelfs de enige vertegenwoordiger van de minister geweest zijn. Skeyes had daar dus volledig vrij spel.”

Het Vlaams Belang zal de Ecolo-minister dan ook bevragen over de gang van zaken op diens kabinet en aandringen op een externe audit die elke zweem van belangvermenging binnen het kabinet van Gilkinet moet onderzoeken.