Persberichten
woensdag, 19 jul 2023

Vlaams Belang vraagt grondig debat over digitale euro

Foto: iStock. Vlaams Belang vraagt grondig debat over digitale euro

De Europese Commissie heeft op 28 juni een voorstel gepresenteerd voor de mogelijke uitgifte van een digitale euro. Het gaat om een nieuwe vorm van centralebankgeld dat door de Europese Centrale Bank (ECB), naast bankbiljetten en muntstukken, kan worden uitgegeven. “Het is duidelijk dat het federale parlement achterop hinkt op vlak van het debat en onderzoek rond dit belangrijke onderwerp”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het Vlaams Belang heeft daarom de Kamercommissie Financiën en Begroting verzocht zich hierover te buigen.”

De digitale euro wordt, naast cash geld en de bankkaart, een elektronisch betaalmiddel voor iedereen in Europa. Het zou enkel digitaal bestaan, niet af te halen zijn aan een automaat, en rechtstreeks geparkeerd staan bij de centrale bank en niet bij een commerciële bank. “Maar het project staat nog in de kinderschoenen”, aldus Vermeersch. “Niemand weet bijvoorbeeld al hoe we die digitale euro concreet zullen gebruiken. Dat zou via je huidige bankapp kunnen gebeuren, maar het zou ook via een nieuwe app kunnen.”

“Voor zo’n ingrijpende beslissingen is een draagvlak van de bevolking nodig, en dat is er niet”

Maar het Vlaams Belang maakt zich niet enkel zorgen over de concrete toepassing van het systeem, de partij heeft er ook verschillende fundamentele vragen bij. “We maken ons ernstig zorgen over de democratische legitimiteit van het systeem”, aldus nog Vermeersch. “Het invoeren van zo'n munt is een verregaande beslissing met consequenties voor de privacy, of de controle van transacties, of voor het beperken in de tijd van een aantal uitgaven of tegoeden. Daarvoor moet bij de bevolking voldoende draagvlak bestaan, en dat is er absoluut niet. Er bestaat nu vooral veel kritiek, zeker in landen als Nederland, waar hierover wel een debat wordt gevoerd.” Het Kamerlid vindt het in dit verband ook problematisch dat het bestaande mandaat van de ECB wordt zomaar opengetrokken. “Die instelling heeft een toezichthoudende rol, en krijgt nu plots een aanbodrol.”

“Het gebruik van cashgeld moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven”, vervolgt Vermeersch. “Wij steunen dan ook de motie die bijvoorbeeld in Nederland met een overgrote meerderheid werd aangenomen en die vraagt dat de digitale euro nooit ofte nimmer programmeerbaar mag zijn en dat anonieme betalingen altijd mogelijk moeten blijven.”

“De invoering van de digitale euro kan verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van ons financieel systeem. Het is dus heel belangrijk dat dit debat ten gronde en met kennis van zaken kan worden gevoerd”, besluit Vermeersch. “Gezien de huidige stand van zaken is het alvast noodzakelijk om een effectenanalyse uit te voeren over de marktverstorende werking van de invoering van de digitale euro voor commerciële banken. We hebben heel wat bezorgdheden en zullen de evolutie met een bijzonder kritisch oog blijven volgen.”