Nieuws
maandag, 08 aug 2022

Vlaams Belang vraagt meer investeringen voor binnenscheepvaart

Omwille van de aanhoudende droogte hebben sommige rivieren een historisch laag debiet bereikt waardoor ook de binnenscheepvaart in gevaar komt. “Als het transport over water onmogelijk wordt, dreigen sommige industriebedrijven zelfs stil te vallen wat rampzalig zou zijn voor onze Vlaamse economie”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Er zijn dringend extra investeringen in pompen op sluizen nodig, maar minister Lydia Peeters blijft dit maar voor zich uitduwen.”

De adviesgroep van de droogtecommissie kwam vandaag opnieuw samen om extra maatregelen tegen de aanhoudende droogte te bespreken. Hoewel er voorlopig nog geen drinkwatertekort is, hebben sommige rivieren in Vlaanderen al wel een historisch laag debiet bereikt. In meer dan 61 procent van alle Vlaamse waterlopen staat het debiet extreem laag voor de tijd van het jaar en in 16 procent is er sprake van een laag debiet. Op het kanaal Gent-Terneuzen is de waterdebiettoestand zelfs dermate kritiek dat de schepen niet langer hun volle capaciteit kunnen laden. Als de droogte langer blijft duren, dreigt de Vlaamse binnenscheepvaart op bepaalde knelpunttrajecten zelfs stil te komen liggen.

“Het spreekt voor zich dat de impact van de huidige droogte enorm is voor onze Vlaamse binnenscheepvaart”, zegt Carmen Ryheul. “Als die stilvalt, worden ook alle watergebonden bedrijven getroffen, wat rampzalig zou zijn voor onze economie.”

“Minister Peeters onderneemt te weinig voor de binnenscheepvaart”

Het probleem van de binnenscheepvaart bij droogte is echter al langer bekend dan vandaag. “Ik heb Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters hier zowel dit jaar als in 2021 en 2020 over ondervraagd”, zegt Ryheul. “In 2020 zei Peeters dat ze aan een waterbalansmodel werkte om de impact van de periodes van droogte te berekenen. In 2021 liet ze weten dat deze studie was afgerond en dat de eerste analyses het jaar erna beschikbaar zouden zijn.”

Uit de eerste resultaten van het waterbalansmodel bleken de problemen voor de binnenscheepvaart zich voornamelijk te situeren op het Albertkanaal en het systeem van Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen. “De impact van waterschaarste zou drastisch verminderd kunnen worden door het plaatsen van pompen op de sluizen en de aanleg van voldoende waterbekkens die in droogteperiodes extra debiet kunnen leveren op de bevaarbare waterlopen”, aldus Ryheul. “Tot op heden heeft minister Peeters echter enkel maar op het Albertkanaal het initiatief genomen om voldoende pompinstallaties te voorzien, en er zijn zelfs nog geen zoekzones vastgesteld waar mogelijke waterbuffers aangelegd zouden kunnen worden. Blijkbaar moet de binnenscheepvaart eerst helemaal tot stilstand komen vooraleer zij verdere concrete stappen zal zetten.”