Persberichten
woensdag, 05 mei 2021

Vlaams Belang vraagt ontslag burgemeester Sint-Truiden “na schaamteloze vaccin-zelfbedieningspolitiek”

Het Vlaams Belang vraagt het ontslag van burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V). Zij liet niet alleen zichzelf, maar ook haar ruime entourage al in maart bij voorrang vaccineren. Initieel weigerde Heeren te reageren en ook de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ging gisteren in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement niet in op vragen over zijn partijgenote. Vandaag geeft Heeren alsnog toe effectief in maart gevaccineerd te zijn. “Met haar ongeloofwaardige verantwoording van deze onreglementaire prioritaire vaccinatie brengt de burgemeester zichzelf echter alleen maar meer in problemen”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Ze houdt best de eer aan zichzelf door ontslag te nemen als burgemeester.”

Gisteren lekten documenten waaruit blijkt dat Heeren zichzelf, haar familie, kabinetsmedewerkers en zelfs buren liet vaccineren op het moment dat enkel nog maar bejaarden in aanmerking kwamen. Een klokkenluider deelde de documenten en stelt dat er gefoefeld is met de reservelijsten. Dit door consultancybedrijf Probis dat instaat voor de uitrol van de vaccinaties. Heeren beweert zogenaamd dat ze wegens haar “dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum” suggesties kreeg om zich te vaccineren, waarop ze dan zou zijn ingegaan en waarbij men haar zou “meegenomen hebben in de vaccinatie van de vrijwilligers van het centrum”. Daarmee kan ze echter niet verklaren waarom ook haar hele entourage in maart en april al werd gevaccineerd, zelfs mensen van buiten Sint-Truiden.

“In die periode vielen er alleen al in Vlaanderen nog meer dan 100 coronadoden per week. Dat een burgemeester in die omstandigheden misbruik maakte van haar machtspositie om haar hele entourage te bedienen is absoluut moreel verwerpelijk”, aldus nog Janssens. “Ik heb inmiddels initiatieven ingediend om dit aan te kaarten bij de Vlaamse regering die bevoegd is voor de tuchtprocedures tegen burgemeesters.”

“Deze zelfbedieningspolitiek in Sint-Truiden is absoluut onaanvaardbaar”, vindt ook Vlaams Parlementslid en voorzitster van Vlaams Belang Sint-Truiden Roosmarijn Beckers. “Dit is cliëntelisme van een soort waar we van hoopten dat we er in Vlaanderen allang vanaf waren. Het enige juiste gevolg is dat Veerle Heeren de eer aan zichzelf houdt en ontslag neemt.”