Nieuws
woensdag, 15 jul 2020

Vlaams Belang vraagt in resolutie om deelstaatoverleg: "Bevoegdheden overhevelen"

Het Vlaams Belang agendeert vandaag op de allicht laatste zitting van het Vlaams Parlement dit politieke werkjaar bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd een overleg op te starten tussen de gemeenschappen om te komen tot efficiëntere staatsstructuren en bijkomende bevoegdheidsoverdrachten naar de deelstaten.

De partij stelt vast dat het vormen van een volwaardige federale regering in dit land steeds maar moeilijker wordt. Na de verkiezingen van 26 mei 2019 hebben informateurs, preformateurs, koninklijke opdrachthouders en ‘snuffelaars’ elkaar in snel tempo, maar zonder enig resultaat opgevolgd. “De regeringsvorming is inmiddels ontaard in een tragikomisch theater waarin nauwelijks iemand nog vertrouwen heeft”, merkt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens op. “De conclusie is duidelijk: België is geëvolueerd tot een failed state.”

De zes staatsvormingen hebben België bovendien onmiskenbaar opgezadeld met een institutioneel doolhof waar nauwelijks iemand nog wijs uit raakt en een verregaande bestuurlijke verlamming, zo meent het Vlaams Belang. Tijdens de coronacrisis blijkt, ook volgens experts, hoe de verschillende bevoegdheidsniveaus elkaar voor de voeten lopen en het overleg tussen de verschillende overheden – inzake Volksgezondheid, met maar liefst acht bevoegde ministers – de besluitvorming eindeloos vertraagt, met de gekende nefaste gevolgen.

Janssens wil homogene bevoegdheden: “Dit land moet duidelijk hertekend worden”

“Er is maar één conclusie mogelijk: er is nood aan een duidelijke hertekening van de structuren van dit land en het creëren van homogene bevoegdheidspakketten op één bestuursniveau”, vervolgt Janssens. “Zo kunnen we komen tot een efficiënt en eenvormig beleid. Het Vlaams Belang wil dat deze bevoegdheden op korte termijn worden doorgeschoven naar de deelstaten waar nog wel vlot werkbare coalities kunnen worden gesmeed en een beleid kan worden gevoerd.”

In het resolutievoorstel dat vandaag aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd toegevoegd vraagt het Vlaams Belang aan de Vlaamse regering om op zeer korte termijn een dialoog op te starten tussen de gemeenschappen om tot een meer werkbare staatsstructuur – en dus een versterking van de deelstaten – te komen. De partij wil daarnaast dat de Vlaamse regering zich tegelijk voorbereidt op de ordelijke opdeling van België mocht de dialoog tussen de gemeenschappen mislukken. Ook vraagt het Vlaams Belang in dit kader de nodige voorbereidende diplomatieke contacten te leggen met de internationale gemeenschap.