Persberichten
vrijdag, 29 mei 2020

Vlaams Belang vraagt VGC om Vlaamse scholen te promoten als veilig en goed

Deze middag debatteerde de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) over de verdere uitbreiding van het nabijheidsonderwijs in de scholen. Er was eensgezinde instemming over het streven om alle kinderen weer naar school te krijgen. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Vlaams Belang vraagt dat de VGC de scholen ondersteunt in hun communicatie en de boodschap uitdraagt dat het Vlaams onderwijs gebouwd is op veilige en goede scholen. 

Dat scholen zich deze weken voortdurend aanpassen en daarbij geen inspanning sparen, wordt overal met zeer veel respect en bewondering onthaald. Alle Vlaamse partijen in Brussel ondersteunen het streven om van de maand juni toch een succesvolle onderwijsmaand te willen maken. Er was in een debat hierover opvallende eensgezindheid te bespeuren in de raad van de VGC op vrijdagmiddag. Communicatie blijkt hierin wel een sleutelrol te spelen. Zo gingen verschillende raadsleden in op de suggestie van Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter van Vlaams Belang in de raad van de VGC, de VGC een grotere rol te laten spelen bij de communicatie van de scholen naar leerlingen en ouders. 

Lootens-Stael aan VGC: "Ondersteun scholen ook in hun zware communicatieopdracht” 

“In de Brusselse context is het niet makkelijk de juiste informatie verspreid te krijgen en daarom is ook een extra inspanning nodig om de ouders die voor de Vlaamse Gemeenschap en ons onderwijs kiezen, op één lijn te krijgen.” aldus Lootens-Stael. “Men moet de scholen niet voor de voeten lopen maar ik vind het wel belangrijk dat de VGC de scholen ondersteunt bij hun zware communicatieopdracht. Bovendien moet de VGC, zeker in deze tijden, de boodschap uitdragen dat de Nederlandstalige scholen goede en veilige scholen zijn.”

Lootens-Stael had ook een boodschap voor de federale en Vlaamse overheden: “Zorg er alsjeblief voor dat wanneer maatregelen worden beslist, eerst leerkrachten en directies op de hoogte worden gebracht en pas dan het publiek. Dat kan veel verwarring voorkomen.”