Persberichten
vrijdag, 22 feb 2019

Vlaams Belang vreest dat oproep Liesbeth Homans 'om geen nieuwe moskeeën te erkennen' verkiezingsstunt is die niet hardgemaakt zal worden

Chris Janssens: 'Homans zou beter doen wat ze nu al perfect kan: subsidiestroom naar moskeeën droogleggen. Onder Homans vloeide recordbedrag van € 4,6 miljoen naar moskeeën.'

Het Vlaams Belang vreest dat de aankondiging van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dat ze de komende vijf jaar geen bijkomende moskeeën erkend wil zien een verkiezingsstunt is van de N-VA, die na de verkiezingen niets meer waard zal zijn. Tenzij minister Homans en de N-VA op Vlaams bevoegdheidsniveau de poort open zetten voor samenwerking met het Vlaams Belang, zal Homans – als het haar al menens is – immers geen andere partijen vinden om deze aankondiging hard te maken. 

Het Vlaams Belang wijst er overigens op dat Liesbeth Homans deze legislatuur meer subsidies aan moskeeën toekende dan eender welke voorganger van haar, met name zo’n slordige 4,6 miljoen euro. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘Meer dan de helft van dit forse bedrag vloeide naar zogenaamde Diyanetmoskeeën die onder controle staan van de Turkse tiran Erdogan. Minister Homans laat bovendien zelfs vier moskeeën van Milli Görüs subsidiëren, een beweging die door haar eigen partij nochtans bestempeld werd als ‘antidemocratisch’. In plaats van straffe aankondigingen te doen die ze niet hard zal kunnen maken, zou Homans beter de subsidiëring van deze moskeeën stoppen, wat ze nu perfect kan.’  

Voor Chris Janssens is het duidelijk dat de N-VA ten gevolge van de forse oppositie van het Vlaams Belang met betrekking tot het moskeedossier van geen hout meer pijlen weet te maken: ‘In een resolutie die op 19 mei 2015 door Homans’ eigen partijgenote Nadia Sminate werd ingediend en die door de N-VA werd goedgekeurd, werd de regering opgeroepen om net méér moskeeën te erkennen. Het omgekeerde dus van wat Homans nu rondbazuint.’

Ten gronde wil het Vlaams Belang overigens niet enkel een moratorium op de erkenning van nieuwe moskeeën. Het Vlaams Belang wil dat de subsidiëring van moskeeën volledig stopt. Elke eurocent die naar de islam vloeit, is er immers een die verkeerd besteed wordt, die de integratie afremt en de islamisering van Vlaanderen in de hand werkt.