Persberichten
donderdag, 10 dec 2020

Vlaams Belang vreest dat VRT links bastion blijft

De nieuwe beheersovereenkomst biedt onvoldoende garanties om van de VRT een objectieve, neutrale en betrouwbare openbare omroep te maken. Dat zegt Vlaams Parlementslid en lid van Mediacommissie Klaas Slootmans (Vlaams Belang) in een eerste reactie op de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT.

Het jaarverslag van de VRT van 2019 toonde reeds aan dat de VRT een probleem heeft met partijdigheid. Het aantal klachten hieromtrent steeg tot een recordcijfer. Ook de cijfers met betrekking tot de aanwezigheid van politici illustreerden duidelijk dat de openbare omroep een probleem heeft met het veruitwendigen van de reële politieke proportionaliteit. Zo blijft het Vlaams Belang een ongewenste gast in de ontspanningsprogramma’s. In de nieuws- en duidingsprogramma’s is er dan weer sprake van een vergevorderde disproportionaliteit die geen weergave is van de reële ideologische en politieke verhoudingen. De voorliggende beheersovereenkomst is op dat vlak geen breuk met het verleden. Het voorgestelde monitoringsysteem, waarbij de onpartijdigheid zou worden gemeten middels een vergelijkend onderzoek is een stap in de goede richting, maar biedt geenszins garanties op een correcte weergave van de verschillende gezindten en ideologieën.

“Onze vrees is dat de VRT ook na deze beheersovereenkomst een linksgeoriënteerd parcours zal blijven rijden met als gevolg dat steeds meer Vlamingen de VRT de rug zullen toekeren”

Verder hekelt het Vlaams Belang de blijvende nadruk op positieve discriminatie. Zo dient de VRT 9,5 procent mensen van buitenlandse herkomst in beeld te brengen. “De nadruk moet steeds liggen op de kwaliteit van een individu, nooit op de kleur of de herkomst”, vindt Slootmans. In die context is overigens de definitie die de VRT hanteert erg rigide. Zo zou iemand pas geklasseerd worden als zijnde van vreemde herkomst wanneer één van de ouders buiten de EU is geboren. Een Marokkaanse allochtoon wiens ouders hier geboren zijn, maar de grootouders niet, valt dus niet onder de kwalificatie ‘Nieuwe Vlaming’. Door de definitie zo strikt te maken zal het aandeel mensen van vreemde herkomst disproportioneel groot zijn.

De blijvende onduidelijkheid over Streamz is voor de Vlaams-nationale partij eveneens een doorn in het oog. “Content waarvoor de Vlaming reeds betaald heeft, mag niet nog eens dubbelop achter een betaalmuur worden geplaatst”, vervolgt Slootmans. Dat VRT.NU verder wordt uitgebouwd is voor het Vlaams Belang een positieve noot. “De kijker van de toekomst is een digitale kijker. De sleutel van het succes en de toekomst van de VRT ligt bij het versterken van haar digitaal aanbod.”

Dat er meer aandacht zou zijn voor de Vlaamse identiteit en cultuur wordt uiteraard op gejuich onthaald door het Vlaams Belang, al dient gezegd dat het mediadecreet dit reeds voorzag, maar dat het in wezen niet werd toegepast. Bovendien leent de afwezigheid van een definitie van het begrip Vlaamse identiteit ertoe dat het begrip zo ruim wordt ingevuld dat het zijn doel voorbijschiet.

“Marktverstoring door VRT gaat ook met nieuwe beheersovereenkomst verder”

Een ander lichtpunt is de beloofde transparantie betreffende de exclusiviteitscontracten met de televisievedetten. Het lijkt erop dat men na de uitwassen die aan het licht kwamen in het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT nu de nodige openheid zal bieden, zonder daarvoor de privacyregels te schenden. Anderzijds wordt het opbieden op schermgezichten niet verboden. “Het enige wat men belooft, is zich marktconform op te stellen waardoor er nog steeds exuberante bedragen kunnen worden betaald met belastinggeld om TV-vedetten binnen te halen.”

Wat de longreads op VRT NWS betreft is het duidelijk dat de beheersovereenkomst de belofte van het regeerakkoord Jambon niet inlost. Zo stelde het regeerakkoord dat “de nieuwswebsite van de VRT zich onderscheidt van de websites van de private nieuwsmedia en enkel focust op het audiovisueel aanbod”. In de beheersovereenkomst wordt dat sterk afgezwakt door aan te geven dat tekst nodig is om ‘breaking news’ op een accurate manier tot bij de eindgebruiker te krijgen. Dit zorgt volgens het Vlaams Belang voor een vergevorderde marktverstoring ten aanzien van de commerciële spelers.

Wat de financiering betreft steunt het Vlaams Belang het besparingspad dat wordt uitgetekend, maar stelt de partij grote vragen bij de compensatie die daartegenover staat. Zo krijgt de VRT de komende vijf jaar 16 miljoen euro extra om de digitale transformatie te bekostigen. “Wat met de ene hand wordt weggenomen, wordt deels met de andere teruggegeven. Als het rapport van Audit Vlaanderen één zaak kristalhelder heeft duidelijk gemaakt, is dat er bij de VRT nog veel vet op de soep zit”, besluit Slootmans.