Nieuws
woensdag, 31 mei 2023

Vlaams Belang waarschuwt voor gevolgen nieuw parkendecreet

Het Vlaams Parlement bespreekt een decreet van de Vlaamse regering dat moet leiden tot de oprichting van nationale parken en landschapsparken. Dat zou de aanwezige biodiversiteit en de culturele waarde van de regio ten goede moeten komen. “Uiteraard dragen wij de Vlaamse natuur een warm hart toe, maar het is te vrezen dat dit decreet grote beperkingen zal creëren voor de plaatselijke landbouw en economie. Dergelijke parken moeten tot stand komen in samenwerking vanuit een gezond vertrouwen tussen partners, niet van bovenaf verplichtend worden opgedrongen”, reageert Vlaams Parlementslid Leo Pieters (Vlaams Belang). 

In het regeerakkoord spraken de Vlaamse meerderheidspartijen onder druk van de EU en internationale organisaties af om nationale parken en landschapsparken in Vlaanderen aan te leggen. Een decreet dat die vorm moet geven ligt nu voor in het Vlaams Parlement. Lokale landbouwers en ondernemers vrezen echter dat hun toekomstige ontwikkeling zal worden gehypothekeerd en dat zij geen vergunningen meer zullen kunnen krijgen. Ook gemeentebesturen tonen zich bezorgd over de gevolgen. De inspraakmogelijkheden waren niet voorzien in het decreet. 

“De nationale parken dreigen fors negatieve gevolgen te hebben voor onze familiale landbouw”

“Op papier klinkt het oprichten van deze parken zeer mooi. Maar er is geen enkele duidelijkheid over de gevolgen van deze nationale parkenwetgeving op lange termijn”, aldus Pieters. “Niemand weet op dit ogenblik welke negatieve impact die parken zullen hebben op de ontwikkeling van onze lokale economie en vooral op onze familiale landbouw. Het wantrouwen is dan ook begrijpelijk en terecht.” Het Vlaams Belang zal dan ook tegen dit decreet stemmen.

“Nationale parken en landschapsparken mogen niet dwingend, verplichtend en zonder degelijke inspraak worden opgedrongen zoals nu het geval is”, besluit Pieters, “Het park Hoge Kempen is spontaan gegroeid en er werd een draagvlak gecreëerd. Het momentum was er en er werd vertrouwen tussen de partners opgebouwd. Deze regering slaagt daar duidelijk niet in voor wat andere gebieden betreft. Onze partij draagt de natuur en de bebossing een warm hart toe, maar de ontwikkeling daarvan kan perfect geregeld worden binnen het bestaande wettelijk kader.”