Persberichten
dinsdag, 09 mrt 2021

Vlaams Belang waarschuwt voor politiek proces tegen Puigdemont

Het Vlaams Belang is bijzonder kritisch ten aanzien van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Puigdemont. Tijdens zijn ballingschap in dit land omwille van Spaanse vervolging werd hij in 2019 verkozen in het Europees Parlement (EP). “Maar nu blijken dissidenten zelfs daar niet veilig”. Een meerderheid van de EP-verkozenen heeft er voor geopteerd om de Catalaanse nationalisten bloot te stellen aan uitlevering. Het Europees aanhoudingsmandaat uitgestrekt door Spanje kon immers niet uitgevoerd worden zolang Puigdemont onschendbaar was.

Het Europees Parlement heeft gestemd om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van Catalaans oud-minister-president Carles Puigdemont, net als die van zijn oud-ministers Antoni Comin en Clara Ponsanti. Dit in het kader van een Spaans gerechtelijk onderzoek tegen de Catalaanse nationalisten omwille van het organiseren van het Catalaans onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Het Vlaams Belang bekijkt de gang van zaken met argusogen en wijst erop dat het gaat om politieke vervolging van dissidenten - iets waar parlementaire onschendbaarheid net tegen dient.

“Dit is bijzonder onrustwekkend”, reageert fractieleider in het Europees Parlement voor het Vlaams Belang Gerolf Annemans. “Als het van de eurocraten afhangt zouden we bij wijze van spreken wel politiek asiel moeten geven aan de helft van Afrika en het Midden-Oosten, maar o wee als een echte dissident binnen Europa effectief bescherming nodig heeft tegen vervolging en rechtswillekeur. Parlementaire onschendbaarheid dient net om parlementsleden te beschermen tegen repressie tijdens hun politieke daden. Puigdemont wordt vervolgd omwille van een volksraadpleging: meer politiek dan dat wordt een daad allicht niet.”

Het Vlaams Belang wijst er tevens op dat als de immuniteitsopheffing zou leiden tot een uitlevering, het Catalaans trio meteen ook hun EP-mandaat zal verliezen. “Een ontkenning van de democratische uitslag in Catalonië die de drie uitdrukkelijk in het Europees Parlement wilde.”