Nieuws
dinsdag, 21 jul 2020

Vlaams Belang wenst geen "EU-schuldengevangenis"

Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het vandaag aangekondigde "megalomane EU- transferproject" van 1.824 miljard euro. Het gaat over het coronafonds en de Europese begroting tot 2027. Volgens het Vlaams Belang betekent het immers niet meer of niet minder dan het definitieve slot op de deur voor de lidstaten van een EU-schuldengevangenis.

“'Never let a good crisis go to waste' lijkt wel het leidmotief te zijn van de Europese Raad", zo meent Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Eerst was er de Brexit die tot reflectie en bescheidenheid had moeten nopen, maar kijk nu, zonder de moeilijke Britten is het blijkbaar alle remmen los voor de superstaatdroom. Die droom willen ze niet bereiken met een visie of economische successen, maar net door het falen van het EU-beleid, transfers en gemeenschappelijke schulden."

“Ook in de coronacrisis faalde de EU. Door het doctrinair vasthouden aan open buiten- en binnengrenzen werkte de EU de verspreiding van het virus en duizenden extra doden in de hand", voegt Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toe. "Ook deze crisis zette de EU-federalisten niet aan tot zelfreflectie en het herbekijken van hun prioriteiten, wel integendeel. Corona is voor hen het ideale breekijzer voor een EU met belastingen en schulden."

De houding van de ondemocratische Belgische regering is des te stuitender, vervolgt Tom Vandendriessche. "Zonder meerderheid in het parlement komt interim-premier Wilmes haar blauwe collega Michel ter hulp door netto extra 13 miljard euro toe te zeggen voor het coronafonds, plus recurrent 1 miljard euro extra voor de EU-begroting. Blijkbaar is de 50 miljard extra uitgaven en de nog te verwachten economische recessie geen bezwaar voor Belgische politici om aan hun Europese carrière te werken.”

“Het leidt geen twijfel dat ook hier de Vlaming, reeds de grootste netto-betaler van de EU, ook hier de factuur van gepresenteerd zal krijgen", zo waarschuwt Tom Vandendriessche tot slot. Het Vlaams Belang zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen dit "megalomaan akkoord" in de verschillende parlementen.