Persberichten
donderdag, 21 dec 2023

Vlaams Belang wil 624 miljoen euro besparen op de federale begroting

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang wil 624 miljoen euro besparen op de federale begroting

Deze week vinden zowel in het Vlaams Parlement als in het federaal parlement begrotingsdebatten plaats, waar de budgetten voor volgend jaar (2024) worden besproken en gestemd. "Wie dacht dat onze begroting niet slechter kon, heeft zich vergist in deze Vivaldi-regering”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Met het laatste begrotingsjaar voor de boeg, heeft ze een extra inspanning geleverd om bovenop de al torenhoge uitgaven nog eens 40 procent meer uit te geven dan in 2022.”

Vandaag staat de stemming van de begroting op de agenda. Het Vlaams Belang heeft op de uitgavenbegroting dan ook een aanzienlijk aantal amendementen ingediend om bepaalde uitgaven te verminderen of zelf helemaal te schrappen. "Als al onze amendementen worden goedgekeurd, kunnen we maar liefst 623 miljoen euro per jaar besparen," aldus Kamerlid en begrotingsexpert Wouter Vermeersch. "We stellen onder meer voor om de dotaties aan het Koningshuis onmiddellijk stop te zetten (43,3 miljoen euro), de Senaat af te schaffen (44,6 miljoen euro), de partijfinanciering te halveren (20,9 miljoen euro), de krantensubsidie stop te zetten en dit bedrag volledig toe te wijzen aan de versterking van de Federale politie (125 miljoen euro), de extra provisie voor Fedasil te schrappen (137,4 miljoen euro), te snijden in de personeelskosten van de kabinetten (45,8 miljoen euro), en de financiering aan de Europese Unie te verminderen (314 miljoen euro).”

“Op het moment van het EU-voorzitterschap lonkt voor België het Europees strafbankje”

Het Vlaams Belang ijvert voor een verlaging van de uitgaven van de federale overheid. “Tussen de gerealiseerde uitgaven van 2022 en de geraamde uitgaven voor 2024 zit maar liefst een verhoging van meer dan 45 miljard euro”, stelt Pas. “Door verschillende crisissen hebben we een nog dieper gat in de begroting dan voorheen. Op het moment dat de regering beslissingen moet nemen over bezuinigingen, geeft ze juist meer geld uit.” De fractievoorzitter verwijst in dat verband naar de dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen die bijna verdubbeld is in twee jaar tijd, van 18,9 miljoen euro naar 34,3 miljoen euro; of naar de aanzienlijke migratiekosten die momenteel al boven één miljard euro uitkomen.”

In oktober verklaarde premier Alexander De Croo (Open Vld) tijdens de regeerverklaring ‘op koers te zitten naar de Maastrichtnorm’. Dat betekent een schuldgraad van lager dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en een tekort van maximaal 3 procent van het bbp. “Het tegendeel is echter waar: Vivaldi zal dit land achterlaten met een overheidstekort van zo’n 27,4 miljard euro. Een tekort dat in de toekomst zal stabiliseren op 5 à 6  procent van het bbp.” 

“Vivaldi zal dit land ook opzadelen met een staatsschuld van 108 procent van het bbp”, merkt Vermeersch tot slot op. “Een schuld die in de toekomst verder zal oplopen richting 120 procent. Na de doortocht van Vivaldi zal dit land op het dubbel van de Maastrichtnormen zitten. Met deze dramatische cijfers komt België in aanmerking voor het ‘Europees strafbankje’, uitgerekend op het moment van het EU-voorzitterschap. Wanneer de schijnwerpers op België staan, zal ook gans Europa zien dat premier De Croo feitelijk een keizer zonder kleren is."