Nieuws
donderdag, 02 mrt 2023

Vlaams Belang wil af van sociale mix-quota in onderwijs

Slechts één scholengroep in Vlaanderen maakt bij inschrijvingen gebruik van de optionele 20%-regel om voorrang te verlenen aan leerlingen uit zogenaamde ondervertegenwoordigde groepen. “Het is een goede zaak dat quasi alle scholen hun gezond verstand gebruiken en deze belachelijke regel niet toepassen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Een sociale mix van bovenaf opleggen is niet alleen onwenselijk voor onze scholen, binnen de schoolbesturen is er gewoon geen draagvlak voor. Onderwijsminister Weyts zou deze ongewenste regel gewoon beter schrappen.”

Wanneer er te veel kandidaten zijn bij inschrijvingen in scholen is het mogelijk om voorrangsregels toe te passen om zo een zogenaamde betere sociale mix te krijgen. Zo bestaat er de 20%-regel, waarbij twintig procent van de stoelen in de klas kunnen zo voorbehouden worden voor een bepaalde groep. Dit vrijwillige systeem kwam er ter vervanging van het systeem van “dubbele contigentering”, waarbij scholen verplicht werden om hun klassen zo goed mogelijk af te stemmen op de sociale mix van de buurt waarin de school ligt. Naast twee Brusselse groepen is er enkel de Mirho-scholengroep in Hoogstraten die dit systeem toepast. Er gaan hier namelijk veel kinderen van seizoensarbeiders naar school en zo kan de scholengroep naar eigen zeggen een betere spreiding van de anderstalige leerlingen bekomen. Dit is echter het enige voorbeeld. Zelfs in grote steden zoals Gent, waar een links bestuur aan de macht is, is er geen enkele scholengroep die gebruik maakt van de 20%-regel.

“Het is een goede zaak dat quasi alle scholen hun gezond verstand gebruiken en deze belachelijke regel niet toepassen”, zegt Laeremans. “We hebben ons altijd verzet tegen de verplichte dubbele contingentering, maar ook tegen de optionele 20%-regel. In onze ogen was dit gewoonweg een dubbele contingentering-light.”

Enkel links vindt het een slechte zaak dat de 20%-regel amper gehanteerd wordt

Linkse partijen vinden het een slechte zaak dat de 20%-regel amper gehanteerd wordt. “Groen schermt met de term ‘elitescholen’ en Vooruit heeft het dan weer over “de droom van rechts om met dit beleid segregatie in de hand te werken”, aldus Laeremans. “Het gewenste beleid van links inzake wie er les volgt en wie er werkt op een school kennen we jammer genoeg. Overal quota, praktijktesten en het opleggen van de zogenaamde superdiversiteit en woke-leerstof, maar hier passen wij voor.”

Het Vlaams Belang vindt dat de 20%-regel beter afgeschaft wordt. “Een sociale mix opleggen is niet alleen onwenselijk voor onze scholen, maar zelfs binnen de schoolbesturen is er gewoon geen draagvlak voor”, besluit Laeremans. “In plaats van toe te juichen dat dit systeem amper gebruikt wordt, zou Onderwijsminister Weyts deze ongewenste regel gewoon beter schrappen.”