Persberichten
vrijdag, 28 feb 2020

Vlaams Belang wil algemene toepassing studieregels KU Leuven

Donderdag werd bekend gemaakt dat de KU Leuven maatregelen neemt om de studie-efficiëntie van haar studenten op te krikken. Vanaf het academiejaar 2021-2022 moeten startende studenten na twee jaar voor al hun eerstejaarsvakken geslaagd zijn. Vlaams Belang juicht deze maatregel dan ook ten zeerste toe gezien studievoortgangsvertraging de Vlaamse Gemeenschap handenvol geld kost. “Maar om echt efficiënt te zijn is het onvoldoende dat enkel de KU Leuven dit zou doen. Wij vragen dan ook dat deze studieregels algemeen worden toegepast aan alle universiteiten.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).

In de huidige regeling heeft iedere student in Vlaanderen voor elk vak zes examenkansen. “Als men dit doorrekent, betekent dit dat momenteel studenten drie jaar krijgen om hun eerstejaarsvakken af te ronden, zijnde drie maal in eerste zit en drie keer in de herexamenperiode”, illustreert Slagmulder. “Gezien je een vak waar je zogenaamd klein onvoldoende voor haalde ook kan delibereren, betekent dit dat je voor een aantal vakken eigenlijk op zes kansen éénmaal een 8 op 20 hoeft te halen. In realiteit zien we echter dat veel derdejaars nog vakken uit hun eerste jaar meezeulen, bijvoorbeeld een derdejaarsstudent criminologie die nog altijd niet geslaagd is voor het basisvak statistiek.”

Slechts 2 op 3 studenten behaalt bachelordiploma binnen zes jaar: “Als alleen KU Leuven strenge studieregels toepast, gaan studenten na slechte punten gewoon naar andere unief”

De cijfers omtrent de huidige studievoortgang van de gemiddelde Vlaamse student liggen dan ook beneden peil. Van de studenten die zich voor het eerst inschrijven in het hoger onderwijs volgt slechts 1 op 3 het zogenaamde modeltraject en behaalt dus een bachelordiploma binnen de drie academiejaren. Uiteindelijk behaalt maar 2 op 3 studenten zijn bachelordiploma binnen de zes academiejaren. Studenten die niet de capaciteiten hebben om hogere studies succesvol af te ronden kosten de samenleving dan ook handenvol geld. Vorig jaar berekende de OESO dat Vlaanderen in 2015 zo’n 106 miljoen euro uitgaf aan studenten die uiteindelijk geen diploma behalen. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de studenten die wel hun diploma halen maar met een grote vertraging, want ieder extra jaar dat een student te lang spendeert aan zijn opleiding betekent ook een meerkost in de onderwijsbegroting van het hoger onderwijs.

Vlaams Belang juicht daarom de studieregels die de KU Leuven invoert dan ook ten zeerste toe, maar wil ze algemeen toepassen. “Indien KU Leuven de enige zou zijn die deze regel toepast, dan riskeer je het effect dat studenten die na twee jaar niet geslaagd zijn voor al hun vakken gewoon hun derde jaar aanvatten in dezelfde richting, maar aan een andere universiteit”, aldus nog Slagmulder. “Zo creëer je dus gewoon een verhuis van ongekwalificeerde studenten. Ook zullen 18-jarigen minder geneigd zijn om bij aanvang van hun studies te kiezen voor de ‘strenge’ KU Leuven.”

Ook betreft de financiering van de respectievelijke universiteiten zou dit perverse gevolgen kunnen hebben. Voor hun onderwijs worden instellingen in het hoger onderwijs immers grotendeels gefinancierd op basis van het aantal ingeschreven studenten. Als andere universiteiten door een lakser studievoortgangsbeleid meer studenten zouden aantrekken, worden zij onterecht beloond en wordt de KU Leuven als beste leerling van de klas financieel gestraft. “Indien de universiteiten niet zelf het nodige gezond verstand gebruiken en dit niet eigen beweging implementeren, gaan we bij onderwijsminister Ben Weyts aandringen om vanuit de regering werk te maken van een algemene toepassing”.