Persberichten
vrijdag, 01 sep 2023

Vlaams Belang wil aparte taalbadklas voor leerlingen die Nederlands onvoldoende beheersen 

Het Vlaams Belang wil aparte taalbadklassen invoeren voor leerlingen die bij de overgang naar het eerste leerjaar onvoldoende Nederlands spreken. “Het is een enorme last op de schouders van leerkrachten én andere leerlingen dat ze geen vooruitgang boeken omdat sommige leerlingen het Nederlands niet voldoende beheersen”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “We willen die leerlingen daarom onderbrengen in aparte klassen waar ze op een intensieve manier met Nederlands bezig zijn. Een soort Conscienceklas, naar Hendrik Conscience die zijn volk leerde lezen.” Een op Vlaams niveau georganiseerde taaltest zou moeten bepalen wie in de aparte taalbadklas terecht komt.

Steeds meer kinderen in Vlaanderen spreken thuis geen Nederlands. Van de globale leerlingenpopulatie is 23 procent van thuis uit anderstalig. In het kleuteronderwijs alleen is dat al 27 procent. In de centrumsteden zijn die percentages nog veel hoger. In Antwerpen gaat het in het kleuteronderwijs om 48,2 procent, in Gent om 36,2 procent en in Genk om 36,5 procent. “Het gevolg van een demografische tendens die het Vlaams Belang al jaren aankaart”, aldus Janssens. “Of je de term omvolking nu leuk vindt of niet, de gevolgen daarvan voelen ze in het onderwijs. Het feit dat er zoveel anderstalige leerlingen zijn, leidt ertoe dat het niveau fors achteruitgaat. Wie kan leren lezen en schrijven in een taal die hij of zij niet beheerst? Laat staan dat je kan beginnen aan het verwerven van andere basiskennis zoals hoofdrekenen.” 

“Die aparte klassen noemen we graag Conscienceklassen, naar de Vlaamse schrijver waarvan gezegd wordt dat hij zijn volk leerde lezen”

Het Vlaams Belang pleit daarom om aparte klassen in te voeren waar kinderen op een intensieve manier werken aan hun Nederlands. “Er is eenvoudigweg een compleet andere aanpak nodig voor Nederlandsonkundige kinderen”, zegt Janssens. “Die aparte klassen noemen we graag Conscienceklassen, naar de Vlaamse schrijver waarvan gezegd wordt dat hij zijn volk leerde lezen.” Om te bepalen wie al dan niet in een ‘Conscienceklas’ terecht komt, wil de partij werken met een taaltest die op Vlaams niveau georganiseerd wordt. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) introduceerde wel de KOALA-screening, maar die is volgens de partij ontoereikend. “We willen daarom die huidige screening die plaatsvindt in oktober-november van de derde kleuterklas behouden, maar die moet opgevolgd worden door een echte taaltest eind mei”, aldus Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Zodoende weten kleuterleiders of hun taalremediërend traject wel efficiënt is en kunnen we de kinderen die op die test niet slagen veel adequater begeleiden. De klassenraad kan er dan voor kiezen om hen ofwel nog een jaar in de kleuterklas te houden, ofwel te laten doorstromen naar de Conscienceklas.” 

Volgens het Vlaams Belang leidt het stijgende aandeel leerlingen dat onvoldoende Nederlands beheerst niet alleen tot een achteruitgang van het onderwijsniveau, maar is het ook een belangrijke factor in de uitval van leerkrachten. “Ieder jaar verlaten gemiddeld 1500 beginnende basisschoolleraren het onderwijs binnen de vijf jaar na aantreden. Veel leraren kampen met stress en burn-out omdat ze nu eenmaal niet meer toekomen tot kwaliteitsvol onderwijs omdat hun klas zo divers is”, aldus nog Beckers. “We zijn ervan overtuigd dat we de uitval in het onderwijs kunnen tegengaan met deze aanpak.”