Persberichten
dinsdag, 13 mrt 2018

Vlaams Belang wil assertiever beleid tegenover Zuid-Afrikaanse regering die onvoldoende maatregelen neemt tegen plaasmoorden en nu zelfs inbeslagname grond van blanke boeren mogelijk wil maken

De politieke toestand in Zuid-Afrika gaat van kwaad naar erger. Het land wordt sinds het einde van de apartheid geconfronteerd met duizenden erfaanvallen op blanke boeren, waarbij de landbouwer, zijn gezin en personeel niet zelden worden vermoord, vaak na gruwelijke mishandelingen. Men spreekt in dit verband in Zuid-Afrika over zogenaamde ‘plaasmoorden’. Het ANC-regime vertikt het de boeren afdoende te beschermen en toont soms zelfs sympathie voor de aanvallers. Meer nog, op 27 februari 2018 werd in het Zuid-Afrikaanse parlement een motie goedgekeurd die oproept om de grondwet te wijzigen om inbeslagname van land van blanke boeren mogelijk te maken zonder financiële compensatie. De motie werd goedgekeurd dankzij de ja-stemmen van de ANC-parlementsleden.

Vlaanderen heeft zich steeds nauw verbonden gevoeld met Zuid-Afrika omwille van de etnische en taalkundige verwantschap met het Afrikaner Boerenvolk. Helaas stelt onze partij binnen de regeringen – en zelfs bij de N-VA-ministers – tot op heden een totale desinteresse vast voor de problematiek van de plaasmoorden. Nochtans is Zuid-Afrika wél de belangrijkste ontvanger van Vlaamse ontwikkelingshulp. Tussen 2005 en 2016 gaf Vlaanderen 53,3 miljoen euro hulp aan Zuid-Afrika.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Ik heb minister-president Geert Bourgeois al twee keer ondervraagd over de problematiek van de plaasmoorden, in 2016 en in 2017 naar aanleiding van zijn werkbezoek van 11 dagen aan Zuid-Afrika in augustus van vorig jaar in het kader van de ontwikkelingshulp aan het land. Telkens kreeg ik een zeer kort, ontwijkend antwoord op mijn concrete verzoek om de erfaanvallen aan te kaarten bij de Zuid-Afrikaanse regering. De minister-president gaf zelfs toe dat hij de plaasmoorden bij zijn bezoek niet eens ter sprake had gebracht.” Een motie die Barbara Pas vorig jaar in het federaal parlement indiende waarin werd gevraagd druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering werd bovendien weggestemd, zelfs door N-VA.

Nu het ANC-regime ook over wil gaan tot de inbeslagname van land van blanke boeren is de maat voor het Vlaams Belang meer dan vol. Vorige week richtten onze fractievoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens naar aanleiding van de geplande onteigeningen vragen aan respectievelijk federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Vlaams minister-president Geert Bourgeois.  Beide ministers beloofden de Zuid-Afrikaanse regering te vragen de “internationaalrechtelijke verplichtingen na te leven”, maar verder ging hun antwoord niet.

Tom Van Grieken wil dat onze regeringen ermee stoppen de andere richting uit te kijken en actief werk maken van een bescherming van de Afrikaanse blanke boeren: “Indien het ANC-regime de  plaasmoorden weigert te bestrijden en doorzet met de inbeslagname van grond van blanke boeren, dan moeten onze regeringen en ook de EU op gepaste manier reageren. Bijvoorbeeld door alle ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika te stoppen en sancties te treffen tegen kopstukken van het ANC-regime, zoals het bevriezen van hun buitenlandse tegoeden en het niet meer uitreiken van visa. De druk op het ANC-regime moet fors worden opgevoerd om zijn anti-blanke beleid te doen stoppen.