Persberichten
dinsdag, 28 nov 2023

Vlaams Belang wil Belgische steun voor Noord-Syrisch bestuur om IS-terroristen te berechten

Het Vlaams Belang wil dat de Belgische regering positief reageert op het verzoek van de Autonomous Administration of North and East Syria (AANES) die de internationale gemeenschap verzoekt om samenwerking en steun om zowel de vluchtelingencrisis aan te pakken als om de talrijke terroristen van Islamitische Staat (IS) in de gevangenkampen te berechten. “De AANES is de enige stabiele en democratische factor in de regio”, zo zegt Vlaams Belang Kamerlid Ellen Samyn, die in dat verband in de Kamer een voorstel indiende.

De Syrische burgeroorlog en de oorlog met IS heeft voor Syrië in het algemeen en de noordoostelijke regio van het land in het bijzonder enorme gevolgen gehad. “Er waren niet enkel de vele tienduizenden slachtoffers die te betreuren vielen, maar ook de infrastructuur werd grotendeels vernietigd, de economie geraakte totaal ontwricht en miljoenen Syriërs raakten op de vlucht” zegt Samyn. “De AANES reikt daarom de hand aan het westen, om samen tot oplossingen te komen wat betreft de opvang van Syrische vluchtelingen en het berechten van de vele IS-terroristen in de gevangenkampen.”

Concreet stelt de AANES voor om Syrische vluchtelingen maximaal in eigen land op te vangen, om illegale migratie naar Europa een halt toe te roepen, en dit tot er een permanente oplossing is gevonden voor de Syrische crisis.  De AANES wil deze vluchtelingen zoveel als mogelijk opvangen en huisvesten binnen de door hen gecontroleerde provincies en dit onder supervisie van de Verenigde Naties, en dit tot op het moment dat ze veilig naar hun eigen regio’s kunnen terugkeren. Ook wil ze gesprekken aanknopen met de VN, de EU en de buurlanden om – naast illegale migratie – ook de problemen van de mensensmokkel en de drughandel aan te pakken.

“Erkenning AANES is noodzaak om tot duurzame vrede in de regio te komen”

Ten tweede is er de problematiek van de gevangenkampen in de regio. “Daarin bevinden zich duizenden IS-terroristen en leidinggevenden, maar ook een veelvoud aan familieleden van de terroristen”, legt Samyn uit. “Het gaat onder meer om kinderen die door de aanwezigheid van islamterroristen in deze kampen de ideologie van de haat met de paplepel krijgen ingelepeld.” De AANES heeft de internationale gemeenschap reeds meermaals verzocht om een internationaal tribunaal op te richten of een tribunaal met internationale allures te ondersteunen, om zo te kunnen beginnen met de processen tegen de IS-misdadigers. “Tot op vandaag vielen de verzoeken van de AANES echter in dovemansoren, waarbij de internationale gemeenschap én de AANES, én de bevolking uit de ruime regio, én de kinderen in de kampen schromelijk in de steek laat” aldus Samyn.

Daarom diende het Vlaams Belang een voorstel in om er bij de regering op aan te dringen om ten eerste de AANES als legitiem vertegenwoordiger van het gezag in de regio te erkennen, ten tweede om gesprekken aan te knopen om te kijken hoe kan worden samengewerkt om de immigratiestroom uit Syrië te stoppen en een terugkeerbeleid mogelijk te maken, en ten derde om er mee voor te zorgen dat er eindelijk werk kan worden gemaakt van het berechten van de duizenden IS-terroristen in de kampen. “Door de AANES te erkennen en ondersteunen als legitiem gezag in het noorden en oosten van Syrië, kan eindelijk begonnen worden met het werken aan duurzame vrede en veiligheid in de regio”, besluit Samyn.