Nieuws
woensdag, 08 mei 2019

Vlaams Belang wil commissie Onderwijs Vlaams Parlement laten bijeenroepen over erkenning van islamitische school in Genk

Chris Janssens: ‘De opening van het ‘Selam-college’ van het fundamentalistische Milli Görüs kan en mag niet worden toegelaten.’

Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang, richt vandaag een verzoek aan de voorzitter van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement om deze commissie bijeen te roepen na het nieuws dat in september misschien de eerste islamschool in Vlaanderen – meer bepaald in zijn eigen stad Genk – de deuren kan openen. Een aan Milli Görüs gelinkte vzw zou immers een aanvraag tot erkenning hebben ingediend. Chris Janssens wil in het Vlaams Parlement uitleg vragen aan minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Voor het Vlaams Belang kan er absoluut geen sprake van zijn dat Milli Görüs in Genk zijn ‘Selam-college’ – zo zou de school heten – kan starten. Onze partij wil zich hier dan ook met alle mogelijke wettelijke middelen tegen verzetten. Chris Janssens: ‘De opening van deze islamschool toelaten zou een gevaarlijk precedent zijn en zou de segregatie nóg meer in de hand werken. Alle mooie praatjes van de initiatiefnemers kunnen niet verhullen dat Milli Görüs een fundamentalistische en antidemocratische organisatie is met een heel kwalijke reputatie.’

De Vlaams Belang-fractievoorzitter wijst bovendien op de erkenningscriteria voor het openen van een school die een respect voor de mensenrechten opleggen. Chris Janssens: ‘Wanneer een beweging als Milli Görüs een erkenningsaanvraag indient, zouden alle knipperlichten op rood moeten springen. Een dergelijke beweging start geen school om kinderen en jongeren goed onderricht te geven, maar wel om een ideologie te verspreiden die haaks staat op de waarden van onze democratische en seculiere samenleving.’

Het Vlaams Belang kondigde al eerder aan dat het alle wettelijke middelen zou gebruiken om de erkenning en opening van deze school tegen te houden. Chris Janssens: ‘Vandaag voeg ik de daad bij het woord en richt ik een verzoek aan de voorzitter van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement om hierover een debat te organiseren en roep ik de parlementsleden van die commissie ook op dit verzoek te steunen.’ De voorzitter is verplicht de commissie bijeen te roepen indien een vierde van de stemgerechtigde leden daarom vraagt.