Persberichten
zaterdag, 15 jul 2023

Vlaams Belang wil dat groenlinkse Demir van het stikstofdossier wordt gehaald

Het Vlaams Belang neemt er kennis van dat de Vlaamse regering er zoals verwacht niet in geslaagd is het decreet over de programmatische aanpak stikstof goed te keuren. “De bij het stikstofakkoord beloofde onderzoeken zijn nog niet eens opgestart en toch wilde Demir het decreet door de regering jagen”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Natuurorganisaties viseren afgeleverde vergunningen en landbouwverenigingen dienden klacht in tegen de regering omdat de regeringsplannen gebaseerd zijn op foute cijfers. De chaos is compleet. Het wordt tijd dat de groenlinkse Demir van het dossier wordt gehaald en dat deze kruistocht tegen de landbouw stopt.”

De Vlaamse regering bereikte geen akkoord over het voorontwerp van stikstofdecreet. Dit was enigszins te verwachten aangezien het akkoord dat in maart werd beklonken er eigenlijk geen was. De coalitiepartijen gaven er fundamenteel andere interpretaties aan. Bepaalde bescheiden aanpassingen aan het initiële akkoord in het voordeel van de landbouw werden toen immers afhankelijk gemaakt van bijkomend onderzoek. Maar hoewel het onderzoek zelfs nog niet eens werd opgestart, wilde minister Demir het voorontwerp van decreet nu al laten goedkeuren door de regering.

Volgens het Vlaams Belang talmt minister Demir met opzet met het opstarten van de afgesproken onderzoeken. “Zelfs met deze toegevingen was het akkoord voor het Vlaams Belang onverteerbaar. Nog steeds moeten veel landbouwbedrijven verplicht sluiten en anderen aan de hand van strenge criteria aantonen dat hun activiteit geen gevolgen heeft voor de natuur”, legt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit. “Maar het wordt steeds duidelijker dat Demir zelfs slinkse trucs niet schuwt om alsnog haar groenlinkse beleid er zonder compromissen door te duwen.”

“Het wordt steeds duidelijker dat Demir zelfs slinkse trucs niet schuwt om alsnog haar groenlinkse beleid er zonder compromissen door te duwen”

“Bovendien is het een merkwaardig toeval dat net nu door haar gefinancierde natuurorganisaties starten met het juridisch viseren van vergunningen van landbouwbedrijven”, zegt Sintobin. “Als klap op de vuurpijl blijkt nu ook uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van landbouworganisaties dat Demir foute cijfers zou hebben gebruikt om haar beleid op te baseren.”

“De chaos en rechtsonzekerheid voor de landbouwers is compleet. Voor het Vlaams Belang is er maar één conclusie mogelijk”, besluit ook Janssens, “De groenlinkse Demir is alle geloofwaardigheid kwijt en moet meteen van het stikstofdossier worden gehaald. Alle zeilen moeten worden bijgezet om alsnog tot een regeling te komen die de belangen van onze landbouw en onze voedselzekerheid wél voorop stelt. Dit moet nu de absolute prioriteit van de Vlaamse regering worden voor de komende maanden.”