Nieuws
woensdag, 10 aug 2022

Vlaams Belang wil deeltijds opvoedersinkomen

Het Vlaams Belang wil ouders meer de kans te geven om zich te richten op de zorg en opvoeding van hun kinderen, voornamelijk tijdens de eerste drie levensjaren. “Momenteel moeten in een doorsnee gezin beide ouders voltijds gaan werken om financieel rond te komen“, zeggen Kamerleden Steven Creyelman en Ellen Samyn. “Wij pleiten echter voor een duurzame combinatie van werk en gezin en stellen daarom het deeltijds opvoedersinkomen voor. Hierdoor hebben ouders de keuze om met externe kinderopvang te werken, dan wel om zichzelf volledig toe te leggen op de zorg en opvang van hun kinderen.”

Het opvoeden van kinderen is niet alleen een nobele taak waarmee men actief de toekomst vormt, maar blijft tegelijkertijd ook een heuse opgave. Momenteel kan een ouder er bijna niet voor kiezen om tijdelijk, voor een deel of geheel te stoppen met werken om de zorg en de opvoeding van de kinderen op zich te nemen. Een doorsnee gezin heeft namelijk beide lonen nodig om rond te komen, waardoor er na de bevalling meestal voor gekozen wordt om zo snel mogelijk terug aan de slag te gaan. Hierbij worden kinderen voornamelijk naar de kinderopvang gestuurd, wat de ouders handenvol geld kost. Naast het feit dat het gezin dus financieel niet beter af is met de keuze voor twee voltijds beroepsactieve ouders, is dit ook niet altijd ideaal voor het kind. De zorg gedurende de eerste drie levensjaren is uitermate belangrijk en het huidige ouderschapsverlof is hiervoor ontoereikend.

Het Vlaams Belang stelt daarom het deeltijds opvoedersinkomen voor. “Hiermee kan er tegemoet gekomen worden aan de noden van het kind”, zegt Steven Creyelman. “Bovendien maakt het een duurzame combinatie van werk en gezin mogelijk. Tot het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, kan één van beide ouders na afloop van het moederschaps- of geboorteverlof hierop aanspraak maken.”

“Aan het deeltijds opvoedersinkomen zijn wel voorwaarden verbonden”

“De ouder die aanspraak wenst te maken op het deeltijds opvoedersinkomen moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn en de andere ouder, of de eventuele partner bij een nieuw samengesteld gezin, voltijds”, zegt Ellen Samyn. “Daarnaast is het ook niet cumuleerbaar met een ander vervangingsinkomen of het ouderschapsverlof. De ouder die er aanspraak op wil maken, moet in Vlaanderen wonen, al acht jaar over een EU-nationaliteit beschikken en minstens drie jaar hebben gewerkt in de acht jaar voorafgaand aan de geboorte. Hierbij zal het behalen van een diploma meegerekend worden.”

Het Vlaams Belang beseft dat de economische waarde van huishoudelijke arbeid exact bepalen nagenoeg onmogelijk is. “Wij schatten ouders die kiezen voor de opvang en de opvoeding van hun kind in de schoot van het gezin naar waarde”, besluiten Creyelman en Samyn. “Thuis verrichte opvoedingsarbeid is minstens even waardevol als een doorsnee beroep. Daarom zou het deeltijds opvoedersinkomen neerkomen op een bedrag gelijk aan een halftijds leefloon dat bovenop het loon uit de halftijdse tewerkstelling wordt toegekend.”