Persberichten
zaterdag, 16 apr 2022

Vlaams Belang wil doorlichting CIO in afwachting van afschaffing islamonderwijs

De mogelijke intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve zou geen effect hebben op de aan haar gelieerde vzw Centrum Islamonderwijs (CIO). Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Het Vlaams Belang wil een afschaffing van het islamonderwijs in Vlaanderen”, zegt Slagmulder. Maar in afwachting hiervan is omwille van de intense banden met de Moslimexecutieve nu al een dringende audit van de werking van het CIO nodig om radicalisering van moslimjongeren te voorkomen.”

Enkele maanden terug maakte federaal minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) bekend dat hij de procedure had opgestart tot intrekking van de erkenning van de Moslimexecutieve (EMB).Haar bevoegdheden inzake onderwijs heeft de executieve echter gedelegeerd aan de in 2008 opgerichte vzw Centrum Islamonderwijs (CIO). Die fungeert (onder toezicht van de executieve) bij besluit van 24 december 2018 als erkende instantie van het islamitisch godsdienstonderwijs. Volgens minister Weyts komt de bevoegdheid van vzw CIO niet te vervallen indien de EMB haar erkenning verliest.

Eind 2023 loopt de huidige erkenning van vzw Centrum Islamonderwijs af en moet er een nieuwe onderwijsinstantie aangeduid worden. Volgens Slagmulder hoeven we niet tot dan te wachten om ook de werkzaamheden van het CIO door te lichten. “De feitelijke verwevenheid tussen de Moslimexecutieve en het CIO is zeer groot en de voorzitter van beide organen is één en dezelfde persoon, namelijk Mehmet Üstün”, zegt Slagmulder. “Die man is bovendien ook voorzitter van een moskee in Heusden-Zolder, die aan extremisme wordt gelinkt en al verschillende malen in opspraak is gekomen.”

“Het CIO moet nu al grondig doorgelicht worden om radicalisering te voorkomen”

Volgens het Vlaams Belang is het islamonderwijs een grote hindernis voor de integratie in Vlaanderen. “Maar zeer weinig islamleraren hebben een vereist diploma, met in het lager onderwijs slechts 1 op de 10 leraren”, aldus Slagmulder. “Bovendien worden er in sommige scholen Diyanet-handboeken en leerplannen gebruikt en vertrekt veel lesmateriaal vanuit een erg letterlijke interpretatie van de koran en een strikte beleving van de islam.”

Slagmulder wil daarom - in afwachting van de volledige afschaffing ervan - onmiddellijk een grondige audit van de werking van het CIO. “We mogen niet tolereren dat er in het onderwijs waarden en normen gepropageerd worden die haaks staan op onze Europese samenleving”, aldus Slagmulder. “Wetenschapsontkenning, betwisting van mensenrechten en meer specifiek vrouwenrechten en een denigrerende kijk op ‘ongelovigen’ zijn zaken die we in Vlaanderen absoluut niet willen.”