Persberichten
woensdag, 28 jul 2021

Vlaams Belang wil doorlooptijd van dossiers voor Slachtofferfonds inkorten

Het Vlaams Belang heeft een wetsvoorstel ingediend opdat slachtoffers van opzettelijke gewelddaden die beroep doen op het Slachtofferfonds uiterlijk binnen het jaar na het indienen van hun verzoekschrift uitspraak moeten bekomen. Nu is dat allerminst het geval”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “In 2018 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 21,6 maanden, in 2019 24,5 maanden, in 2020 zelfs 29,6 maanden. De slachtoffers hebben op die manier het terechte gevoel dat ze, dikwijls na een jarenlange juridische strijd, opnieuw in de kou blijven staan.”

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, kortweg het Slachtofferfonds, is een instelling in de schoot van de FOD Justitie waar slachtoffers van gewelddaden waarbij de dader ongekend of onvermogend is, kunnen aankloppen voor een schadevergoeding. “Steeds minder mensen maken er gebruik van”, aldus Dillen. “In 2017 werden er 1.431 verzoekschriften ingediend, waarvan 76% een positieve beslissing kreeg. In 2018 daalde dat naar 1.237 aanvragen en 75% positieve beslissingen; en in 2019 en 2020 waren dat respectievelijk 1.204 en 1.192 aanvragen met 73% en 70% positieve beslissingen.”

“De doorlooptijd van dossiers bij het Slachtofferfonds is problematisch, en werkt allesbehalve helend voor de slachtoffers”

“Inmiddels zou het Slachtofferfonds over een financiële reserve beschikken van om en bij de 145 miljoen euro, hetgeen jaarlijks zou toenemen met 20 miljoen euro”, vult Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang) aan. “Het is onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar dat een instelling zoals het Slachtofferfonds, met een dalende werklast en een groeiende spaarpot slachtoffers jarenlang laat wachten op een beslissing.”

“Onze fractie heeft een wetsvoorstel ingediend om een duidelijke tijdslimiet van één jaar in te voeren voor de beslissingen van het Slachtofferfonds”, besluit Dillen. “Slachtoffers van geweldmisdrijven mag men niet nodeloos lang op hun geld laten wachten.”