Nieuws
vrijdag, 28 jul 2023

Vlaams Belang wil een verplicht aanvullend pensioen

Foto: iStock. Vlaams Belang wil een verplicht aanvullend pensioen

Het Vlaams Belang is hoegenaamd niet verbaasd dat het vrij aanvullend pensioen via de werkgever, met 1.115 aanmeldingen in drie jaar tijd, een grandioze mislukking is. “Het wordt zodanig belast dat het amper een fiscaal voordeel biedt”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Wij pleiten sinds jaar en dag voor een verplicht en bij voorkeur collectief geregeld algemeen aanvullend pensioen."

Werknemers die bij hun werkgever geen aanvullend pensioen krijgen, kunnen met het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) wel vragen dat maandelijks een deel van hun nettoloon gestort wordt in een pensioenplan, bij de verzekeraar of de pensioeninstelling die ze verkiezen. “Het VAPW bestaat al ruim vier jaar, maar werd nooit een succes. Integendeel”, aldus Samyn. “Het systeem biedt immers geen fiscale voordelen. Er geldt wel een belastingvermindering van 30 procent, maar die wordt door verscheidene taksen ongedaan gemaakt.”

“Noodzaak van het aanvullend pensioen kan niet genoeg worden benadrukt”

Samyn betreurt dat het aanvullend pensioen vandaag niet beschikbaar is voor een kwart van de werknemers en een kleine helft van de zelfstandigen, noch voor de statutaire ambtenaren. “Ik kan de noodzaak ervan niet genoeg benadrukken”, vervolgt het Kamerlid. “Enerzijds is het een noodzakelijke aanvulling op het wettelijke pensioen, dat de komende decennia door de vergrijzing onder enorme druk zal blijven staan. En anderzijds biedt het de gepensioneerden een pensioenkapitaal, dat nodig kan zijn voor grote, soms onvoorziene uitgaven zoals een wagen, huisrenovatie of oude dag-voorzieningen. Het pensioeninkomen is daarvoor immers allesbehalve toereikend.”

Het Vlaams Belang wil dat iedereen die werkt, ongeacht zijn of haar statuut, een aanvullend pensioen opbouwt. De partij is er voorstander van om het algemeen aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pijler, te verplichten en bij voorkeur collectief te regelen. “De vaste bijdrage dient minstens twee procent van het loon of inkomen te bedragen”, besluit Samyn. “En gezien de noodzaak aan een buffer voor grotere uitgaven, moet het aanvullend pensioen uitgekeerd worden als een kapitaal, niet als een lijfrente, zodra het wettelijk pensioen wordt opgenomen.”