Persberichten
maandag, 17 aug 2020

Vlaams Belang wil in eerste fase enkel historici in expertengroep Congocommissie

Het Vlaams Belang reageert positief op de oproep die vandaag verscheen in een open brief in de De Standaard. Bijna 60 historici nemen er de huidige gang van zaken omtrent de Congocommissie onder vuur en roepen op om de materie te depolitiseren en de nodige historisch-wetenschappelijke inzichten aan de dag te leggen. “De aanstelling van ‘verzoenings­experts’ en zelfs een ‘vertegenwoordiger’ van de hedendaagse Congolese gemeenschap duidt op een verborgen agenda naast wetenschappelijk inzicht. Men wil een bepaald pad inslaan los van de historische waarheid: dat van herstelbetalingen.” De partij wil nu dat de bevoegde Bijzondere Kamercommissie bijeen wordt geroepen.

In een open brief klagen 58 historici aan hoe de Congocommissie misbruikt dreigt te worden ten voordele van bepaalde etnisch-politiek gekleurde initiatieven. Er werd een expertenteam samengesteld van tien mensen, maar slechts de helft hiervan zijn historici. De rest van het panel bestaat uit ‘verzoeningsexperts’ en zelfs een vertegenwoordiger van de Congolese diaspora in ons land. De historici schrijven echter in de brief dat de men“een gevaarlijk pad inslaat door haar geschiedkundige opdracht te vermengen met haar verzoenende rol”.

Ponthier en Ravyts (Vlaams Belang): “Praten over ‘verzoening’ en zeker herstelbetalingen kan pas wanneer historici in Congocommissie ongehinderd hun wetenschappelijk werk hebben kunnen presenteren”

“We kunnen niks anders doen dan de 58 geschiedkundigen gelijk geven”, reageert Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “We waarschuwden er tijdens een ‘kennismakingsmoment’ met de experten begin deze maand al voor dat de commissie een speelbal wordt van de vele verenigingen uit de Congolose/Afrikaanse diaspora. Zij liggen in onderling conflict en nemen op basis van hun eigen subjectieve voorkeuren de samenstelling van de expertencommissie permanent onder vuur. Ook nu al, nog vóór de inhoudelijke werkzaamheden zijn gestart, doen zij onbeschaamd voorafnames op de eindconclusie door herstelbetalingen naar voor te schuiven.” Voor de partij is het evenwel onverstandig om het debat over verzoening nu al te voeren zonder de conclusies van de historici af te wachten.

“Precies daarom had mijn partij ook voorgesteld om niet langer de termijn van 1 oktober voor een eerste tussentijds verslag te hanteren, waar dan in allerijl een oplijsting van ‘historische inzichten’ zou worden gepresenteerd om dan snel-snel over te gaan naar herstelbetalingen - een eis die vooral door ongenuanceerde stemmen uit de Black Lives Matter-beweging naar voren wordt geschocen”, zegt ook Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Daarom kiest men beter om in een eerste fase de expertencommissie exclusief samen te stellen uit gerenommeerde historici uit binnen- en buitenland die reeds bewezen hebben over de nodige afstandelijkheid en expertise te beschikken. Alle vraagstukken over verzoening kunnen pas hierna beantwoord worden”. 

Het Vlaams Belang vraagt daarom een dringende bijeenroeping van de Bijzondere Kamercommissie om een antwoord te formuleren op de terechte bezorgdheden die in de open brief in de Standaard werden geventileerd.