Nieuws
woensdag, 13 dec 2023

Vlaams Belang wil externe audit FOD Volksgezondheid 

Het Vlaams Belang wil een externe audit van de FOD Volksgezondheid naar aanleiding van de beschuldigingen van belangenvermenging en vriendjespolitiek bij de distributie van de coronavaccins. “Overal waar minister Frank Vandenbroucke opduikt, zijn er problemen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Op Volksgezondheid is het helaas niet anders. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft worden of de beschuldigingen kloppen.”

Onlangs verscheen in HLN een artikel waarin Medista nog eens de aanbesteding van Movianto als firma die moet instaan voor de distributie en opslag van de coronavaccins aan de kaak stelde. Erger nog, de bevoegde ambtenaar werd beschuldigd van belangenvermenging en vriendjespolitiek. Voor de camera van Villa Politica beweerde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat alle info waarover de journalist van HLN of Medista beschikt zo snel mogelijk moet openbaar gemaakt worden, zodat dit opgehelderd wordt. Ondertussen verscheen een nieuw artikel met een bijhorend filmpje waar duidelijk werd dat er inderdaad sprake is van belangenvermenging en vriendjespolitiek bij de aanbesteding van Movianto.

“Overal waar Vandenbroucke opduikt, zijn er problemen”, zegt Sneppe. “Toen hij nog partijvoorzitter van de socialistische partij was, moet hij naar aanleiding van de Agusta-affaire aftreden omdat hij smeergeld had laten verbranden. En van zijn passage als Onderwijsminister zien we met de dramatische cijfers nog elke dag het gevolg. Met zijn aanpak van de coronacrisis is het helaas net hetzelfde.”

“Snel duidelijkheid nodig”

Tijdens de Kamercommissie waar Vandenbroucke een lang betoog hield waarin hij opnieuw vertelde wat iedereen reeds wist, weigerde hij op vragen van de oppositie te antwoorden. Voor antwoorden op deze vragen verwees hij naar de ‘forensische audit’ die er zou komen. “Opnieuw wordt dus de rol van het parlement compleet genegeerd”, aldus Sneppe. “De minister is niet alleen goed in het verbranden van geld, hij is al even ervaren in het verdrinken van vissen. En om de commissievergadering compleet te maken, bleek de commissievoorzitter zelfs niet in staat om een motie opgesteld in het Nederlands voor te lezen. Een complete farce.”

Het Vlaams Belang vraagt opnieuw om een externe audit van de FOD Volksgezondheid en eist totale transparantie voor de hele covid-periode. “Wij vroegen hier vorig jaar ook al om”, herinnert Sneppe eraan. “Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft worden of de beschuldigingen kloppen. Voor ons is het al langer duidelijk dat er nog voldoende materiaal is voor een tweede coronablunderboek.”