Persberichten
zaterdag, 22 feb 2020

Vlaams Belang wil geen extra geld voor EU

1,2 miljard euro nettobijdrage, aangevuld door een verlies aan inkomsten van ruim 1 miljard euro. Als gevolg van de Brexit en de ambities van de commissie-Von der Leyen dreigt België in de EU-meerjarenbegroting die nu op tafel ligt jaarlijks 2,2 miljard euro extra af te staan aan de Europese Unie. Het Vlaams Belang ijvert daarom voor een terugkeer naar de beginbevoegdheden van de Europese Unie en vraagt zich af of dit de prijs is die België betaalt voor het Europees presidentschap. We betalen als Vlaanderen nu al het meest van heel de Europese Unie”.

Met het Verenigd Koninkrijk verliest de Europese Unie één van haar grootste nettobijdragers. De Brexit slaat de komende zeven jaar een budgettair gat van zo’n 60 tot 75 miljard euro. Als gevolg van deze leemte in de Europese begroting, maar ook van de hoogdravende ambities van de commissie-Von der Leyen, beslist de Europese top momenteel over hoeveel extra dit de lidstaten zal kosten.

Tering naar de nering! Niet méér, maar minder geld voor de EU! pic.twitter.com/x9TutkRAyF

— Tom Vandendriessche (@TomVandendriess) February 21, 2020

Vlaams Belang: “Als we Michel en Peeters laten doen, zal elke Vlaming tot 500 euro per jaar moeten betalen voor de EU”

Premier Sophie Wilmès (MR) verklaarde zich voorlopig akkoord met een bijkomende inspanning van maar liefst 1,2 miljard euro, wat de bijdrage van België aan de Europese Unie zou verhogen tot jaarlijks ruim 5 miljard euro. Bovendien zal België met de herschikking die nu besproken wordt drastische inkomstenverliezen leiden. Door de correctie aan het Cohesiefonds dreigt België immers jaarlijks ongeveer 270 miljoen euro mis te lopen, terwijl onze landbouw jaarlijks 800 miljoen euro zal ontglippen. 1,2 miljard euro extra bijdragen, opgeteld met ruim 1 miljard euro verlies aan giften. Uitgerekend levert de EU-meerjarenbegroting die nu op tafel ligt België dus een jaarlijkse extra rekening van 2,2 miljard euro op. De regering in lopende zaken ontspoort.

Voorts stelt het Vlaams Belang vast dat daar waar Europees president Charles Michel (MR) mikt naar een Europese begroting die 1,074% van het bruto nationaal inkomen van de 27 lidstaten opeist, Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V) ijvert voor een expansie naar 1,3%. Onder commissievoorzitter Ursula von der Leyen stijgen de ambities van de Europese Unie immers naar ongekende hoogten. Zo zal de Europese Green Deal tot 2030 meer dan 1.000 miljard euro opeisen, waardoor zij 25% van de Europese begroting mobiliseert. Ook de digitaliseringsagenda en het geopolitieke toneel zijn topprioriteiten voor de commissie-Von der Leyen. De Europese Unie werkt volop aan de uitbouw van een autonome defensiecapaciteit. In die optiek lanceert de Commissie dan ook een nieuw Directoraat-Generaal voor Defensie-industrie en Ruimtevaart.

Het Vlaams Belang ijvert bijgevolg dat de Europese Unie de Brexit aangrijpt om zich te beperken tot haar beginbevoegdheden, veeleer dan megalomane projecten te financieren die louter geënt zijn op het creëren van een Europese superstaat. “We betalen nu al het meest van heel de Europese Unie”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Als we ze laten doen, zal elke Vlaming tot 500 euro per jaar moeten betalen voor de Europese Unie. En wat krijgen we daar eigenlijk voor terug? Meer migratie. Meer klimaathysterie. Meer politieke correctheid. En ook minder subsidie voor onze landbouw. We betalen meer, maar krijgen minder terug. Dit is geen faire deal.”