Nieuws
vrijdag, 12 mei 2023

Vlaams Belang wil kordatere aanpak geweld en intimidatie op scholen

Uit een open brief van bezorgde ouders blijkt dat het dodelijk geweld van de afgelopen week op de middelbare school ZAVO in Zaventem zeker geen alleenstaand geval was. In de school hangt een ware terreursfeer, terwijl de directie uit angst alles binnenskamers wil houden. “Scholen waar een terreursfeer heerst door dit soort gespuis komen ongetwijfeld veel vaker voor dan men denkt”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Ordeproblemen en geweld zijn dan ook belangrijke oorzaken van het lerarentekort en de kwaliteitsdaling. Het is onbegrijpelijk dat onderwijsminister Weyts niet meer urgentie toont.”

Bezorgde ouders van leerlingen op de ZAVO-school uiten in een open brief hun ongenoegen. In de media en politiek worden de dodelijke vechtpartij aan het station van Zaventem en de bedreigingen gericht aan de ZAVO-school makkelijk weggezet als een ‘uniek incident’, maar dat waren ze volgens de ouders in realiteit allerminst. Zo is er op de school regelmatig fysiek geweld, afpersing, onderdrukking vanwege jongens die hun zussen verplichten een hoofddoek te dragen en worden er ook regelmatig leerlingen met messen betrapt. Ook stoten leraren in de gang dikwijls op jongeren die er niet op school zitten. Weinig leraren en leerlingen durven erover te spreken uit angst voor represailles. De schooldirectie tracht de problemen telkens intern op te lossen, maar slaagt daar niet in.

“Het is verschrikkelijk dat de school de problemen niet meer kan aanpakken en dat de directie vooral bezorgd lijkt voor de imagoschade en alles in de doofpot probeert te stoppen”, reageert Laeremans. “Het zwijggedrag van de directie heeft de problemen waarschijnlijk alleen maar erger gemaakt. Door alles binnenkamers te houden en niet tijdig de externe autoriteiten erbij te betrekken, voelen zulke jongeren zich vrij om gewoonweg door te doen met hun geweld en blijft de terreursfeer onder leerkrachten en leerlingen hangen. Dit buitensporig geweld binnenskamers blijven houden is een utopie.”

“Het tragische voorval in Zaventem is immers geen alleenstaand geval, maar slechts het topje van de ijsberg”

Het Vlaams Belang wees eerder in het Vlaams Parlement ook op de verantwoordelijkheid van het beleid hieromtrent. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wees toen vooral op de vrijheid en verantwoordelijkheid van de school inzake interne schoolorde en de bevoegdheid van de politie voor de criminele zaken. “Het is mij echter een raadsel waarom hij niet meteen na die dodelijke vechtpartij op zijn minst een duidelijk ondersteunend signaal de wereld in kon zenden”, aldus Laeremans. “Ik heb hem ook opgeroepen om dringend overleg te plegen met de directies van scholen uit de Vlaamse Rand om een eenvormig beleid af te spreken rond deze bendes die vooral vanuit Brussel komen.”

Volgens Laeremans is ZAVO Zaventem immers geen alleenstaand geval, maar slechts het topje van de ijsberg. “Ongetwijfeld zijn er nog ganse scholen in de rest van Vlaanderen verziekt door de terreur van dit soort gespuis”, zegt hij. “We moeten dit prominenter op de beleidsagenda zetten. Ordeproblemen en geweld zijn dan ook belangrijke oorzaken van het lerarentekort en de kwaliteitsdaling. Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Weyts ter zake niet meer urgentie toont.” Het Vlaams Belang lanceerde alvast een reeks voorstellen om directies meer tools te geven om zulke jongeren sneller uit hun school te verwijderen en ook uit hun school te houden en veel sneller over te gaan tot detentie.

De angstcultuur en ook het feit dat de briefschrijvers anoniem willen blijven zijn symptomatisch voor een samenleving waarin het spreken wordt belemmerd door de dogma’s van links. “Door het ophemelen van de multiculturele samenleving en het relativeren van delinquent gedrag van allochtone bendes is iedere kritiek op de multicultuur en op dat geweld verdacht, want zogenaamd aanleunend bij een ‘extreemrechts discours’”, besluit Laeremans. “Dat zorgt ervoor dat leraren en ouders hun hoofd niet meer boven het maaiveld durven te steken om nochtans terechte wandaden aan de kaak te stellen. Dit moet stoppen. De angst moet van kamp veranderen. Dat kan enkel met beleidsmakers die de zaken niet verbloemen, maar zeggen waar het op staat en een beleid dat hard inzet op repressie tegen dit hardleers gewelddadig gespuis. Dat kan enkel met het Vlaams Belang.”