Persberichten
woensdag, 21 okt 2020

Vlaams Belang wil meer blauw op straat en afbouw OVG

De OVG (Operation Vigilant Guardian), de operatie waarbij militairen als ondersteuning van de federale politie op straat patrouilleren, is een noodzakelijk kwaad, en dit wegens het nijpende personeelstekort bij de politiediensten. “In afwachting van extra blauwe mankracht zijn we genoodzaakt een beroep te doen op het leger”, stelt Kamerlid en Defensie-specialiste Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Maar dat is tijdelijk en mag nooit een structurele oplossing zijn.”

De OVG frustreert de militairen om diverse redenen. Het zorgt voor een gebrek aan personeel en aan training en operationaliteit. Bovendien lopen noch de bevoegdheden, noch de verloning gelijk met politionele diensten die op straat identiek dezelfde opdracht uitoefenen.

Annick Ponthier: “Inzet Defensie mag geen excuus zijn om onvoldoende te investeren in politie”

“De middelen van Defensie zijn niet onuitputtelijk”, aldus Ponthier. “De facto is OVG verworden tot een politieke opdracht om veiligheidsinvesteringen in onder meer de politie te kunnen uitstellen en om de burger een gevoel van veiligheid te geven”.

“Van een globaal akkoord was er in de hoorzitting van de Kamercommissie Defensie vandaag niets te merken. Voor onze fractie is het duidelijk dat OVG geen ‘neverending story’ mag worden”, vult Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) aan. “Uiteindelijk is het de politie die zich moet kunnen toeleggen op haar kerntaken. En dat kan niet zonder meer blauw op straat. Nu het terreurniveau in België van 3 naar 2 werd teruggebracht (met uitzondering van een aantal specifieke doelwitten), pleit onze fractie voor een zo snel mogelijke afbouw van OVG”.